Kurdiska vänstersympatisörer i Eskilstuna manifesterade segern över IS

Under eftermiddagen den 6 april hölls en glädjemanifestation på Fristadstorget i Eskilstuna. Den var arrangerad av Svensk-kurdiska kulturföreningen. Syftet var att både upplysa om och att fira att kurdiska aktivister inom organisationer som  YPG och YPS – organisationer med ett radikalt demokratiskt program för social jämlikhet och jämställdhet mellan kvinnor och män – haft en avgörande roll i  besegrandet av den reaktionära terroristgruppen IS i norra Syrien.

Detta firades med musik och och tal. Bland annat av Maria Chergui, i egenskap av gruppledare för Vänsterpartiet i Eskilstuna.

Mellan musik och dans fortsatte tal om hur läget ser ut idag och kurdernas egen situation i förhållande med bland annat Turkiet. Här ville man även lyfta frågan om hur man ska göra med de infångade IS soldater, som i många fall har sitt medborgarskap i andra länder.

text och foto:
Jimmie Uppa