Boris Kagarlitskij. Fotot taget i samband med fängslandet. Okänd fotograf.

Krigsmotståndaren Boris Kagarlitskij frias oväntat i Ryssland

Pressmeddelande från Nätverket Folk och fred 12 december, genom Tord Björk

Bakgrund:

Världsvida protester mot gripandet av Boris Kagarlitskij – SKRIV UNDER PROTESTUPPROPET!! – eFOLKET, 1 augusti 2023.

Stöd motståndet mot Putinregimen – Frige Boris Kagarlitskij! – eFOLKET, 9 augusti 2023.

Internationell solidaritetsaktion för Boris Kagarlitskij 16 september – eFOLKET, 21 augusti 2023.

Idag friades ryske krigsmotståndaren Boris Kagarlitskij från att hamna i fängelse i rättegången i Suktyvkar. Till skillnad från många andra framträdande motståndare till Rysslands anfallskrig mot Ukraina flydde inte Kagarlitskij landet utan fortsatte sin opinionsbildande gärning från Moskva. 25 juli greps han av myndigheterna på FSB:s uppdrag och fördes till den avlägsna republiken Komi och dess huvudstad Sykthyvkar.

Kagarlitskij anklagades för “rättfärdigande av terrorism” i en video på youtubekanalen Rabkor där han talade om den första explosionen på Krimbron sommaren 2022. Detta enligt artikel 205.2 i den ryska strafflagen om ”rättfärdigande” av terrorism som begåtts “med användning av massmedia eller elektroniska nätverk eller informations- och telekommunikationsnätverk, inklusive Internet”, för vilket straffet kan bli böter på upp till en miljon rubel eller fängelse från 5 till 7 år. Åklagaren begärde fem år och sex månader i fängelse.

Fallet var baserat på en anmälan skriven av Leonid Krasnoperov, en medlem av stadsduman för Förenade Ryssland i staden Ukhta i republiken Komi. Rabkor skrev i ett Telegraminlägg när rättegången startade igår 11 december: ”Trots den välkända långsamheten hos den ryska rättvisan, som är kapabel att överväga vilket fall som helst i åratal, verkar det som om rättegången mot Kagarlitskij skulle kunna avslutas redan i morgon.”

Boris Kagarlitskij kunde idag lämna domstolen som en fri man. Han är dock dömd att inte redigera någon media eller webbsida under två års tid samt en summa i böter motsvarande 6000 dollar.

Mirakel sker även i de mörkaste tiderna av politisk förföljelse, speciellt när det backas upp av utbrett materiellt, moraliskt och politiskt stöd från hela världen!” skriver Rabkor i en kommentar.

Domen öppnar för den samverkan mellan klimat- och fredsrörelsen mot oligarker i Öst och Väst som Boris Kagarlitskij verkar för, säger Tord Björk, sammankallande i Nätverket folk och freds kommunikations- och aktionsgrupp.

Både Kagarlitskij och ryska miljörörelsen fortsätter vara stämplade som främmande agenter, men både domen och fortsatta miljöprotester i Ryssland som varit särskilt starka i Suktyvkar visar på det hoppfulla i att föra samman kampen för fred och miljö.

Resultatet av rättegången förvånar i en tid med ökat förtryck av alla fredsröster. Framgången kan bero på att flera krafter samverkade i kampanjen för Kagarlitskij som en viktig symbol för krigsmotstånd. En var en bred samling som verkade för att Boris och alla politiska fångar i Ryssland ska friges.

Att Kagarlitskij är den internationella mest kände vänsterintellektuella som varit fängslad både under Sovjettiden, Jeltsin och Putin var tacksamt att lyfta fram som symbol.

En annan kraft var akademiker som samarbetat med Kagarlitskij, men inte är lika kritiska mot Rysslands nuvarande agerande som han är. En av dessa är Radika Desai som tog upp frågan om Kagarlitskij i ett samtal med Putin under ett Valdaimöte.

En tredje linje har varit freds- och miljörörelsen som ställt sig upp både för Kagarlitskij och vapenvägrare i både Ryssland, Vitryssland och Ukraina, något som oppositionella röster i Ryssland sett som en taktik som underlättar för dem att försvara sig.

I Sverige har Nätverket Folk och Fred stött Kagarlitskij i ett uttalande. På Fredsmässan i november arrangerad av bl.a. Artister för fred, Jordens Vänner, Kvinnor för fred och Nätverket Folk och Fred var frågan om repressionen mot krigsmotståndare i Ryssland, Vitryssland, Ukraina och EU ett viktigt tema.

Nätverket Folk och Fred har också deltagit i fredsrörelsens internationella kampanj för Boris Kagarlitskij och andra krigsmotståndare i samverkan med sociala forum krafter både från Ryssland och EU-länder och Internationella fredsbyrån.

Nätverket folk och fred uppmanar till fortsatt stöd till Boris Kagarlitskij för betalning av böter och att göra det möjligt för Rabkor att fortsätta sin verksamhet. Donation Alerts (https://www.donationalerts.com/r/rabkortv). Vi uppmanar också till stöd för andra politiska fångar i Ryssland och arbete mot repression i Öst och Väst.

Nätverket Folk och freds kommunikations- och aktionsgrupp

Boris Kagarlitskij. Fotot från counterpunch.org