26/3 – Michael Hudson: Det amerikanska imperiet förstör sig själv

Den 8 mars i år publicerade den US-amerikanska tidningen CounterPunch den här artikeln av Michael Hudson, där han argumenterar för att de åtgärder som USA har genomfört för att straffa Ryssland på sikt får motsatt effekt, nämligen att Ryssland tvingas lämna dollarsystem vid internationell handel och därför tillsamman med bland annat Kina kommer att bygga upp egna systemet.

USA har i årtionden kunnat finansiera sina ökade militärutgifter genom att världens centralbanker har hållit sina monetära reserver i form av US-amerikanska statspapper eller US-amerikanska aktier eller obligationer. USA:s ekonomiska sanktioner och militära konfrontationer har drivit samman Ryssland och Kina och driver även andra länder in i deras framväxande eurasiska omloppsbana (Häromdagen publicerade dessutom det största US-amerikanska nyhetsmediet Oilprice.com nyheten att Saudiarabien överväger avskaffa dollarn vid kinesisk oljeförsäljning)

Imperier följer ofta förloppet i en grekisk tragedi och åstadkommer just det öde som de försökte undvika. Det är verkligen fallet med det amerikanska imperiet när det demonterar sig självt och det inte alls i något långsamt tempo. Den senaste tidens upptrappning av amerikanska sanktioner som blockerar Europa, Asien och andra länder från handel och investeringar med Ryssland, Iran och Kina har ålagt amerikanska allierade enorma alternativkostnader – kostnaden för förlorade möjligheter. Och den senaste tidens konfiskering av guldet och utländska reserver i Venezuela, Afghanistan och nu Ryssland har gjort slut på idén att dollarinnehav är en säker investeringsparadis när världsekonomin blir skakig, skriver Michael Hudson.

Läs mer:

You May Also Like