– Förhållandena på Sveriges minkfarmer är oacceptabla och de har varit helt utan tillsyn under 2023. Regeringen behöver hålla sitt löfte om att samtliga minkfarmer ska läggas ned i år, säger Camilla Bergvall, riksordförande för djurrättsorganisationen Djurens Rätt…

Kartläggning visar bristande insyn på de sista minkfarmerna – Länsstyrelserna sviker i sina kontroller

Under 2023 genomfördes en djurskyddskontroll på en av de 18 kvarvarande minkfarmerna i Sverige. Farmen var redan nedlagd, vilket innebar att endast tomma burar, och inga levande minkar, kontrollerades. Detta enligt en kartläggning som djurrättsorganisationen Djurens Rätt har gjort.

När Djurens Rätt begärde att få tillgång till Länsstyrelsens underlag för djurskyddskontroller på minkfarmer under 2023, visade det sig att endast en kontroll hade genomförts. Kontrollen gjordes på en redan nedlagd farm som tidigare har uppvisat stora djurskyddsbrister. Länsstyrelserna ska i genomsnitt kontrollera 10 procent av alla djuranläggningar i Sverige varje år, men det har bevisligen inte gjorts för minkfarmerna under 2023, enligt Djurens Rätt Enbart tomma burar kontrollerades, och inga levande djur.

– Förhållandena på Sveriges minkfarmer är oacceptabla och de har varit helt utan tillsyn under 2023. Regeringen behöver hålla sitt löfte om att samtliga minkfarmer ska läggas ned i år, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Camilla Bergvall

Fortsatt verksamhet trots konkurs

Farmen som kontrollerades under 2023 var tidigare Sveriges största minkfarm. Trots att den gick i konkurs fortsatte verksamheten under bristfälliga förhållanden – fram tills att den till slut lades ned.

Bristfälligt system

Djurens Rätts kartläggning illustrerar ett bristfälligt system där kontroller på minkfarmer har uteblivit, vilket kan anses vara oroande med tanke på den höga risk för djurskyddsbrott som är förknippad med industrin. Dålig lönsamhet och kommande avveckling kan dessutom komma att förvärra farmernas skötsel av de djur som fortfarande är kvar. Under 2022 hade 100 procent av de tre genomförda kontrollerna djurskyddsbrister, och under 2021 genomfördes inga djurskyddskontroller alls.

Världens bästa djurskydd?

– Minkar i små gallerburar hör inte hemma i ett land som vill göra anspråk på att ha världens bästa djurskydd. De uteblivna kontrollerna borde få varningsklockor att ringa hos Regeringen. Nu måste det utlovade avvecklingsstödet betalas ut snarast, så att samtliga farmer lägger ned innan avelssäsongen påbörjas! säger Camilla Bergvall.

I september utlovade Regeringen ett avvecklingsstöd och en utredning för att på sikt förbjuda samtliga pälsdjursfarmer i Sverige. Mycket tyder på att det kommer att leda till en nedläggning av de sista minkfarmerna nu under 2024. Det finns dessutom möjligheter att förbjuda all pälsdjursuppfödning i EU. ”Fur Free Europe” är ett europeiskt medborgarinitiativ som initierats av bland annat djurrättsorganisationen Djurens Rätt. Över 1,5 miljoner medborgare i Europa skrev under initiativet, vilket innebär att EU-kommissionen måste ta ställning till lagstiftningsförslaget. En utredning pågår i detta nu…

Läs också:

Djurens Rätt om Regeringens besked angående minkfarmerna: “Äntligen!”

You May Also Like