Världen över kräver nu många judar ett omedbart slut på terrorkrigföringen mot det palestinska folket. Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Judiskt upprop – Kräver stopp på svensk vapenhandel med Israel

“INTE I VÅRT NAMN!” Den parollen har med förtvivlan och vrede framförts av många judar de senaste månaderna. Judar världen över har i publikationer och på gator och torg protesterat mot den israeliska kolonialstatens våldsamma terror mot det palestinska folket.

I Stockholm kommer 10 juni en manifestation med detta budskap att äga rum. Initiativtagarna reser också kravet att svensk vapenhandel med Israel måste stoppas.

Gaza-området är nu slaget i spillror, förvandlat till ett ruinlandskap. Den rena svälten breder ut sig, och kommer – om Israels terrorkrigföring fortsätter – att inom en snar framtid ha skördat hundratusentals liv. Detta enligt en prognos som nyligen gjorts på plats av FN. Och Netanyahus högerextrema regering ämnar uppenbarligen fortsätta dödandet och utsvältningen. Något tecken på annat kan inte skönjas.

På Västbanken intensifieras förtrycket mot den palestinska befolkningen. Inom den israeliska kolonialstatens regering har starka krafter uppställt som mål att fördriva palestinierna också från Västbanken. Folkmordet närmar sig sin fullbordan.

Arrangörsgruppen bakom manifestationen 10 juni kräver i sitt upprop ett omedelbart eldupphör.

You May Also Like