Jimmy Jansson (s) vill tysta kritiska röster i det egna partiet

Kravet på amnesti och stopp på utvisningarna av de afghanska ungdomarna är något som socialdemokrater ska sluta upp med att föra fram eller ställa sig bakom, anser kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

I riksradions P1 intervjuades häromdagen Eskilstunas kommunstyrelseordförande Jimmy Jansson. Ämnet var utvisningarna av de asylsökande afghanska ungdomarna. På flera håll i landet har socialdemokraterna agerat för att ett generellt stopp på utvisningarna ska komma till stånd. Man har också i flera kommuner satt stopp byråkratiska deporteringar av ungdomar som fyllt 18 år till andra kommuner och Migrationsverkets anläggningar.

Jimmy Jansson är av annan mening, och uppfattar tydligen sig själv som ett slags ordningsman inom partiet. Den mening han och den (S)-ledda regeringen förfäktar sammanfaller idag med den linje som drivs av moderaterna. Jansson är också en varm förespråkare för ett nära samarbete med det borgerliga högerpartiet. Något han redan förverkligat i Eskilstuna, men som han också energiskt har argumenterat för som ett mål på riksnivån. ”En politisk järnaxel” var den term han i en intervju nyligen begagnade, då han med entusiasm diskuterade relationen (S)-(M).

Redan i somras besvarade han ett brev med en gemensam vädjan från Eskilstunas vänsterpartister, liberaler, kristdemokrater och miljöpartister.

Brevet mynnar ut i ett krav på att utvisningarna av afghanska ungdomar ska stoppas.

S, M och C hade också erbjudits att underteckna brevet, men avstått. Jansson kommenterade att han inte ansåg det möjligt att från ”en kommuns horisont göra en bedömning av säkerhetsläget i olika länder”.

Han lutar sig i stället mot Migrationsverkets bedömning, vilken är basen för den S-ledda regeringens hållning. På den här punkten får han nu mothugg från partikamrater runt om i landet. Dessa menar att det alls inte handlar om någon ”kommunal horisont”. Man baserar tvärtom sina ståndpunkter på de bedömningar som gjorts och görs av organisationer som Röda Korset, Amnesty International och olika FN-institutioner, däribland UNHCR. Här råder fullständig samstämmighet i avståndstagandet från uppfattningen att det, vilket det , svenska Migrationsverket hävdar, skulle finnas några ”säkra områden” i Afghanistan, där utvisade flyktingar kan dumpas. Dessa internationella och i Afghanistan verkande organisationer är också av den bestämda åsikten att säkerhetsläget dessutom förvärrats under 2016 och 2017.

Till eFOLKET säger en av de aktiva socialdemokraterna som menar att ett stopp på utvisningarna är nödvändigt, och som internt verkat för och fått mycket stöd för sin uppfattning, att hen ser det som att Jimmy Janssons åsikt inte ska väga tyngre än andra partimedlemmars.

– Tanken att Jimmy skulle kunna beordra locket på är verkligen orimlig. Tvärtom är det viktigt att diskussionen ges prioritet. Utvisningarna pågår ju just nu i denna stund. Det är viktigt att så snart det överhuvudtaget är möjligt få stopp på dem, understryker vår källa – som inte vill framträda med namn.

You May Also Like