Här ses en del av den jättelika markmålningen i Fröslunda. (Foto: Eskilstuna Kommun)

Jättelik markmålning växer fram i Fröslunda

Det kan vara en idé att avlägga ett besök eller en utflykt till stadsdelen Fröslunda i Eskilstuna. Där kan man just nu se den stora markmålningen som växer fram i Sturehöjden.

Under veckan som gått har Eskilstuna konstmuseers konstkollo, med en grupp barn i åldrarna 10 till 13 år, undersökt konsten i Eskilstuna – det tillsammans med museernas pedagoger och konstnären Johanna Dahlberg. Som avslutning på kollot har de själva fått ta plats i staden med eget skapande.

Riktar sig särskilt till unga tjejer

Målningen på marken gjordes möjlig tack vare Stadsbyggnadsförvaltningens pilotprojekt för Sturehöjden i Fröslunda. Projektet har som målsättning att föra dialog med boende i stadsdelen om hur platsen ska utvecklas under de närmsta åren. Fokus på dialogen ligger på barn och unga – särskilt unga tjejer.

Projekt Sturehöjden

Under 2022 genomförs ett pilotprojekt om hur parken Sturehöjden i stadsdelen Fröslunda ska kunna utvecklas. Stadsbyggnadsförvaltningens utvecklingsenhet tillsammans med flera förvaltningar driver ett pilotprojekt för att undersöka hur Sturehöjden bäst kan utformas i samarbete med invånare i området. Dialog genomförs med boende i området om hur parken kan bli attraktiv, tillgänglig och trygg. Målsättningen är att det ska bli en plats för möten och rekreation året runt, samt en unik plats som lockar människor från hela Eskilstuna.

Olika utformningar kommer tillfälligt att prövas på flera platser omkring Sturehöjden för att kunna dra lärdomar inför den långsiktiga omvandlingen av parken. Fokus ligger på barn och ungas synpunkter, särskilt unga tjejer som inte lika ofta får sina röster hörda. Pilotprojektet är en del av det långsiktiga arbetet med att genomföra visionen i utvecklingsplanen för områdena Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg.

You May Also Like