Kända jurister utvärderar bevisen som presenterades under den första dagen av den internationella tribunalen mot blockaden av Kuba. Foto: Siempre con Cuba

Internationell tribunal, gällande USA:s blockad mot Kuba, avkunnar dom

Nuria Barbosa León, Granma 231117 / cv
Dicta sentencia el Tribunal Internacional contra el Bloqueo

Artikeln, översatt av Christine Vaple, har tidigare varit publicerad på Svensk-Kubanska föreningens hemsida.

Den internationella tribunalen mot blockaden, som hölls i Europaparlamentet den 16-17 november, slår fast att USAs ensidiga politik mot Kuba strider mot internationell rätt och universella normer för fredlig samexistens.

Juryn, bestående av Norman Paech, Suzanne Adely, Ricardo Avelãs, Daniela Dahn, Simone Dioguardi och Dimitris Kaltsonis, sade att eftersom de många sanktionerna och de USA-lagar som de bygger på är olagliga, bör de avskaffas och USA bör betala ersättning för den skada som åsamkats den kubanska staten, dess företag och medborgare.

I det utslag som domarna läste upp pekades blockaden ut som ett brott mot 1966 års Internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Det finns också en möjlighet att den kollektiva skada som blockaden orsakar det kubanska folket kan betraktas som folkmord, enligt 1948 års konvention om förebyggande och bestraffning av detta brott.

En hälsning från Bruno Rodríguez Parrilla, medlem i Kubas kommunistpartis politbyrå och landets utrikesminister, framfördes under denna andra och sista dag i Internationella tribunalen, där man, innan domen avkunnades, återigen fick höra argumenten för hur den extraterritoriella politiken påverkar europeiska affärsmäns intressen och folken på den kontinenten.

Fernando González Llort, ordförande för Kubas institutet för vänskap med folken (ICAP), avslutade dessa betydelsefulla dagar som han karakteriserade som en “handling av stort politiskt innehåll och värde, som par excellence följer ett juridiskt system”.

González Llort, som även är medlem av Nationalförsamlingen, talade också om hur initiativet till tribunalen uppnåddes medelst gemensamma ansträngningar från olika organisationer som erkänner den orättvisa som den största imperialistiska makten begått mot det kubanska folket:

USAs regering besegrades återigen internationellt i FNs generalförsamling för bara 15 dagar sedan och led ett nytt och rungande moraliskt nederlag, och idag har även Europaparlamentet – där antikubanska resolutioner upprepade gånger har antagits i vilka vi anklagas för att kränka de mänskliga rättigheterna och inte respektera demokratin, bland andra stora felaktigheter – tjänat till att ge ett nytt ödesmättat slag mot USAs nuvarande regering som, liksom sina föregångare, inte upphör i sina ansträngningar att bryta ner oss, att med ett penndrag radera det exempel som mitt modiga och upproriska hemland utgör för många folk i världen.”

Han efterlyste nya, mer effektiva åtgärder för att visa hur blockadens tydliga extraterritoriella karaktär skadar länders suveränitet.

Inte heller “finns det ett enda giltigt argument för att rättfärdiga det godtyckliga införandet av Kuba på den ensidiga listan över länder som sponsrar terrorism”, sade Fernando González.

Han citerade sedan det tacksamma budskapet från förste sekreteraren i Kubas Kommunistpartis centralkommitté och republikens president, Miguel Díaz-Canel, till arrangörerna och den grupp jurister som deltog i utfrågningen, liksom till de mer än 240 deltagare från 18 länder som närvarade vid sessionerna.

För att göra denna kamp mer effektiv uppmanar jag er att använda domen från denna tribunal som ett nytt arbetsverktyg. Det kommer att bli ett nytt juridiskt verktyg, användbart för att öka medvetenheten bland andra målgrupper och göra vår gemensamma kamp mer effektiv, avslutade González.

Nuria Barbosa León,
Granma 231117 / cv

Dicta sentencia el Tribunal Internacional contra el Bloqueo