Bilden frå svt.se

Insändare om Hyresgästföreningens årsmöte

I måndags kväll hölls Hyresgästföreningen sitt årsmöte på Statt i Eskilstuna.  Uppslutningen var god. Medelåldern dock ganska hög. Utöver formalia var  konflikten med Kommunfastigheter den viktigaste. Kommunen plockar ut drygt 20 miljoner i vinst. Dessa pengar går inte tillbaka till hyresgästerna utan trollas in i någon plusbudget som Jimmy och kompani hittat på. Därför har Hyresgästföreningen protesterat och lagt ett nollbud vad gäller deras fastigheter. Något som applåderades.

Då den nye regionalordföranden var ny och inte kunde svara närmare på frågor om detta förblev frågan hängande! I övrigt var det några yngre förmågor, som med glöd och engagemang tog plats i både förhandlingsdelegationer och andra platser. Från centralt håll meddelades en miljöinriktning utifrån Parisavtalet. Vilket applåderades. Dock saknades konkreta åtgärder, men mötet föreslog flera saker, bland annat bilfri innerstad var tredje dag. Att föreningen ska arbeta för att all kommunala fastigheter ska vara självförsörjande via solpaneler m.m.

Tiden räckte dock inte till frågan om stadsodling, något som undertecknad gärna pratat om. Att fastighetsägarföreningen nu har medvind för marknadshyror försökte en del ta upp. Svaret “ nu ska vi inte blanda ihop förhandlingar och politik” från Tommy Holm, ordförande, lade dock sordin  på stämningen. Intrycket var handlingsförlamning, vi får hoppas på riksinitiativ när det gäller marknadshyrorna. Undertecknad anmälde sig som intresserad av förhandlingsfrågor och miljöfrågor. Får se om dom hör av sig.

Peter Danngren

Medlem i Hyresgästföreningen i Eskilstuna

You May Also Like