Hur många vet varför vi firar nationaldag 6 juni

Att frågan över huvud tagen behöver ställas beror på att många inte har en aning om varför 6 juni blivit Sveriges nationaldag.

Andra har “en aning” – att det har nått med Gustav II Adolf att gör – eller var det Gustav Vasa.

Jag är inte själv säker på att jag full koll… Men det har nånting att göra med att Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 6 juni 1523. Egentligen hette han Gustav Eriksson. Men det namnet lät inte tillräckligt kungligt så det blev Gustav Vasa.

I samma veva bröts Kalmarunionen mellan Sverige, Danmark och Norge och Sverige blev åter en självständig nation efter att ha styrts av Danmarks kung Kristian II 1520-1521. Kristian II är nog mest känd för Stockholms blodbad och kallades “Kristian Tyrann”. Det sägs att han i Danmark hade smeknamnet “Kristian den gode”.

Gustav Vasa var den kung som 1544 införde den ärftliga tronföljden i Sverige. Tidigare valdes kungen. Men det var inga folkliga val utan valen ägde rum inom en ganska begränsad krets.

Även 6 juni 1809 då Sverige fick en ny regeringsform, en ny grundlag, är ett datum som nämns som anledning till valet av nationaldag.

Denna grundlag innebar bland annat en maktfördelning för att “minska kungens alltför stora makt”.

I grundlagen fastställdes även en ny successionsordning som gjorde klart hur den ärftliga tronföljden skulle se ut efter att Sverige importerat en ny kunglig avelstjur från Frankrike, Jean Baptiste Bernadotte.

I successionsordningen slås fast att Sveriges kung måste bekänna sig till den “Evangeliska – lutherska tron” som den är utformad i “Augsburgska trosbekännelsen”. De religiösa tro som även kallas “den rena evangeliska tron”.

Det kan synas lite paradoxalt. Kungen har åtalsimmunitet, vilket innebär att han inte kan åtalas och straffas om han bryter mot lagen. Kungen har ju vid ett flertal tillfällen ertappats för fortkörning. Men han kan således inte straffas för det.

Kungen kan således inte straffas för brott mot Svea rikes lag. Om han däremot skulle få för sig att byta religion, då är han rökt som kung.

“Många som har analyserat nationaldagens betydelse genom århundradena har menat att den lösa historiska kopplingen till dagen har gjort att den inte alls firas i samma omfattning som till exempel Norges nationaldag (17 maj. Min anmärkning). Den inofficiella danska nationaldagen 5 juni, Grundlovsdagen, har en liknande lös koppling till historien och inte heller den firas i någon stor omfattning…”

Wikipedia.

En enkät för några år sedan visade att även bland våra riksdagsmän var det klent beställt med kunskapen om varför vi firar nationaldag 6 juni.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like