Många med så kallad skuldsanering hamnar i en karusell där man år efter år bara betalar ränta.

Historiskt få skuldsatta – men rekordstort skuldberg!

Antalet personer med skulder hos Kronofogden har inte varit så få på 30 år. Men de samlade skulderna är däremot större än någonsin, och de växer dessutom snabbt. Det visar ny statistik från Kronofogden.

Vid årsskiftet fanns 391.039 personer registrerade hos Kronofogden, en minskning med 11.166 personer sedan förra året och den lägsta siffran sedan år 1991. Minskningen och den rekordlåga nivån på antalet skuldsatta har två huvudorsaker, enligt Kronofogden.

Radio- & TV-avgiften har avskaffats

För det första minskar skulderna framför allt till staten. Det beror främst på att radio- och tv-avgiften avskaffats, men också på att färre får skulder relaterade till exempelvis fordon, skatt och studier. För det andra har den ekonomiska återhämtningen varit stark. De olika stödpaketen har mildrat effekterna av pandemin och fungerat som en sorts krockkudde.

Stora geografiska skillnader

Det finns stora skillnader runt om i landet. Högst andel skuldsatta invånare har Ljusnarsberg i Örebro Län med 9,5 procent, lägst andel har skånska Lomma med endast 0,9 procent.

Eskilstunabornas skuld

Vid årsskiftet hade 4372 personer som var folkbokförda i Eskilstuna skulder hos Kronofogden. Det kan jämföras med 4365 personer vid samma period förra året. 1629 av de skuldsatta var kvinnor och 2743 var män. Eskilstunabornas sammanlagda skuld var vid årsskiftet nästan 895 miljoner kronor. Sörmland som helhet hade vid årsskiftet en skuld till Kronofogden på 2,4 miljarder kronor, och det gör att Sörmland toppar listan på de mest skuldsatta regionerna i hela landet.

Skulderna växer snabbt

Vid årsskiftet noterades en ny rekordnivå för svenskarnas skulder hos Kronofogden – 94 miljarder kronor. Det är en ökning med ungefär sju miljarder sedan förra året, eller närmare 20 miljoner om dagen. På tio år har skuldberget vuxit med över 32 miljarder kronor. En stor del av ökningen beror på att skulderna växer konstant på grund av räntan. Men det handlar också om att Kronofogden får in fler skulder på högre belopp. Ju längre tid man lever med skulder, desto svårare blir det att ta sig ur situationen. För de mest skuldsatta finns ofta bara en möjlig utväg – att ansöka om skuldsanering, menar Kronofogden.

Räntan betalas men skulden blir kvar

De som har skulder hos Kronofogden betalar i regel först räntor och avgifter. Bara om pengarna räcker går betalningarna till själva skulden – det vill säga det man en gång lånade eller handlade för. Många skuldsatta betalar år efter år genom att Kronofogden mäter ut deras lön. Trots det är grundskulden kvar. Det de betalar går i regel till räntorna. Det tycker Kronofogden är ett systemfel som gör att människor fastnar i decennier med skulder hos myndigheten. Kronofogden skulle välkomna en ordning där skuldsatta i större utsträckning först kan betala av på själva grundskulden.

You May Also Like