Kungen hälsar på sultanen av Brunei.

Gunnar Strömmers intellektuella magplask

Jag råkade mer eller mindre av misstag lyssna till början av “30 minuter” på SVT. Det var Anders Holmberg som frågade ut justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Programmet inleddes med att Strömmer fick en fråga angående sina “starka principer”, då han som ordförande för MUF i slutet av 1990-talet “ifrågasatte monarkin därför att det är fel att makt går i arv”.

Nu fick han frågan från Anders Holmberg:

“Tycker du fortfarande så?”

Gunnar Strömmer:

“Nej det gör jag inte. Och jag tror att många med mig fick tänka till ganska rejält i samband med tsunamin (26 december 2004, min anmärkning) när kungen klev fram och höll ett fantastiskt tal till svenska folket, och där och då upplevde jag att monarkin verkligen har en plats också i vårt svenska samhälle”.

Anders Holmberg:

“Och det är okej att ärva makt nu?”

Gunnar Strömmer:

Det tycker jag att det är i vår konstitutionella monarki och så som vi har ordnat det hos oss”.

Vad som fick Gunnar Strömmer att ändra sig angående principen att “(kunga)makt går i arv,” var alltså att kungen höll “ett fantastiskt tal till svenska folket”.

Man undrar om Gunnar Strömmer hållit fast vid sin princip att det är fel att (kunga)makt går i arv om kungen inte hållit detta fantastiska tal?

Betyder det att det är okej med att makt går i arv om man (Gunnar Strömmer) tycker kungen är trevlig som person som håller ett fantastiskt tal, med att de är fel att makt går i arv om man tycket att kungen är en skitstövel?

Av en tillfällighet råkade kungens omtalade och kritiserade statsbesök hos den envåldshärskande sultanen i Brunei också vara samma år som tsunamin. Det var 2-7 februari 2004 som kungen uttalade sin beundran över sultanen och hans “nära relation till sitt folk”.

Att Brunei är en diktatur där sultanen har flera ministerposter själv och där det så kallade parlamentet inte varit aktivt sedan 1960-talet. Ett land med sharialagar.

“Brunei införde sharialagar onsdagen den tredje april 2019. Sharialagarna innebär bland annat dödsstraff genom stening eller piskning för otrohet och homosexualitet. Stöld skall enligt sharialagen bestraffas med amputering. Efter första stölden amputeras den högra handen, och efter den andra stölden amputeras den vänstra foten. Förändringarna i strafflagen gäller dock enbart muslimer”.

—Källa: Wikipedia.

Redan tidigare var det hårda straff i Brunei för brott som homosexualitet och otrohet. Den nya lagen innebär en skärpning av straffen.

Dessutom uttalade kungen nyligen (januari i år) att han står fast vid sina positiva uttalande angående Brunei och sultanens sätt att styra landet.

Att kungen hyllar en diktator tycks inte vara något som står på minussidan för Gunnar Strömmer.

Det var talet till folket efter tsunamikatastrofen som gjorde att Gunnar Strömmer ändrade sin principiella inställning om monarkin.

Håll ett bra tal så är det okej att vara kung i Sverige.

PS. Sverige exporterar vapen till Brunei. Kungens resa dit var inte enbart för att hälsa på sin kompis, som också ärver sin makt. Det var en PR-resa som handlade om att värna “affärsförbindelserna” till denna diktatur.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like