Frälsaren i Västerlandet. Foto: Gage Skidmore / visual hunt, public domain

Första Capitoliebrevet


Och det hände sig på den tiden, då hela landet hade varit och röstat, att flera än någonsin i var sin stad vallfärdat till rösturnorna. Men fast en teckentolk i Österlandets Vinterpalats fann att det av alla stjärnor tycktes tydligt att de flesta av de femtio lyste i Hans favör och utom sex vita ränder också hade stöd av sju röda, så nådde den blå ytans stöd ett större djup. Därför sände han sina vise män till landets huvudstad för att vid Bastiljen skänka stöd åt sin Messias som ju med stjärnorna som fasta bevis egentligen vunnit en jordskredsseger, och liksom fast fotobevisen från år 2016 så tydligt visade att den stora uppslutningen av lärjungar vid hans dåtida seger var mindre än den som åtta år förut varit för hans företrädare, så var den Alternativa Sanningen att han alltid var störst, bäst och förvisso även vackrast, och tage fanen den som sade emot, ty dem skulle han grabba by the pussy och så få landet att tåga i räta led.

Ledda av hans ord anlände så de vise männen på trettonde dagen och letade i stallet efter sin Messias, men fann då de tagit sig in, att Han trots allt, av sin stab stod förnekad och av detta därför såg sig tvungen att i storluren blåsa till reträtt.

Således fann markens herdar att de efter fyra år av absurd tragedi slutligen stod där med en svartglimrande fars vars like hela Världen aldrig skulle glömma, men som så många tog till sitt hjärta att de länge framåt formade en rörelse för de Sista Dagarnas Trogna, Rörelsen för Alternativ Sanning Som Intet Motbevisar varest ingen Sanning finns utom den Alternativa; och där Donald inte bara är dess profet, utan även Vägen, Sanningen och Livet, men där det ännu gäller att blott åter finna Graal. Men Mästaren fann efter trettio timmar i öknen att vissa lärjungar ivrat för långt, varvid han greps av ruelse och fann behov av att sätta det avhuggna örat åter på plats. Giv åt kejsaren vad kejsaren tillhör, innan jag sliter min klädnad itu. Kaste sten blott den som är utan skuld. Men den som en gång skådat den Stora Sanningen den står ju över all annan Rättvisa. Sannerligen sannerligen säger jag eder:

Mera trump i baljan boys!

Eder augur
Anders R Johansson

eFOLKET-läsare i gotländska Hellvi

You May Also Like