Den socialdemokratiska ledningen har efteratt på ett kuppartat sätt kört över sina partimedlemmar övergått till att oreserverat och i alla tänkbara tonarter hylla den av USA ledda militäralliansen NATO – och dessutom välkomnat USA:s krigsmakt till 17 svenska militärbase. Bildskapare: Christer Bergström

Forskaren: Oklart om Nato varit bra för världsfreden

”Det är svårt att veta om Nato varit bra eller dåligt för världsfreden”, säger Kjol Egeland, forskare vid Folkerettinstituttet i Oslo. Han har också doktorerat i internationella relationer vid Oxford och forskar på nedrustning.

Han tror heller inte att situationen förändras så mycket när Sverige nu går med i Nato:

”Sverige har redan i flera år varit med i Nato ”in all but name”, säger han.

Och i det har han ju en poäng. Sverige har under många år haft samarbetsavtal av olika slag med Nato. Och det har genomförts otaliga mängder med militärövningar i Sverige tillsamman med Nato-länder.

Inte minst har det militära kurtiserandet mellan Sverige och USA blivit allt hetare. Nu senast med det avtal som Sveriges och USA:s försvarsministrar undertecknat om att USA ska få fri tillgång till 17 svenska militärbaser. Alltså ett avtal om militärt samarbete som ligger utanför själva Nato-samarbetet.

Ett avtal som dock måste ”välsignas” av riksdagen innan det träder i kraft.

Det viktigaste i Egelands slutsats är hans konstaterande att det är viktigt med neutrala och alliansfria länder.

Han beskriver att Sverige tillsammans med Österrike och Irland har varit viktiga röster för att hitta lösningar i nedrustningspolitiken. Men han konstaterar att Sverige varit betydligt mindre aktivistiskt det senaste decenniet. Irland och Österrike är däremot fortfarande aktiva på de ”flesta områden”.

Egeland hävdar att ”västländerna” drivs av en dubbelmoral – att man följer folkrätten bara när det passar en själv.

Den slutsats jag kan dra av Egelands resonemang är att den stora förändringen inte är att Sverige nu även formellt blir ett Nato-land, eftersom vi i praktiken under lång tid haft intimt förhållande med Nato.

Man kan säga att Sverige varit ”förlovade” med Nato en längre tid, men att det nu blivit dags att gå till prästen:

”Tager du Moder Svea denne Nato-bombare att älska i nöd och lust till döden skiljer er åt?”

Den största förlusten är att världen nu går miste om ett alliansfritt land, vilket innebär att ännu en röst som tidigare talade för fred och nedrustning har tystnat.

Och så är det. Vi kan ju ta det klockrena exemplet med FN-konventionen om kärnvapenförbud. Som Nato-medlem innebär det i praktiken ett förbud att underteckna och ratificera denna FN-konvention.

Som Nato-medlem måste man ”acceptera” världens mest förödande massförstörelsevapen.

På en punkt tycker jag dock att Egeland har direkt fel när han säger:

”Om jag minns korrekt har Nato rent officiellt bara varit involverat i ett krig, nämligen kriget i Afghanistan. Men Nato som nätverk har så klart i högre eller lägre grad blivit involverade i andra krig, till exempel Libyen, ett krig som många varit kritiska till”.

Vad Egeland ”glömmer bort” är Natos bombningar under Balkankriget 1999. Inte nog med att Nato bombade trots kritik från FN:s säkerhetsråd därför att ”ett högt antal civila dödades och skadades”.

Nato fick också kritik för att man använde bomber med utarmat uran. Något man först förnekade, men senare tvingades erkänna. (se lästips)

Utarmat uran sprider ett stoff av radioaktiva ämnen. Både på Balkan, och i Irak där USA använde utarmat uran, har man konstaterat ökningar av cancer och fosterskador som kan kopplas till utarmat uran.

Det är alltså detta Nato Sverige nu blir medlem i. En militärpakt som bombat och dödat civila, dessutom med utarmat uran.

Som en liten ”pikant” detalj kan noteras att Nato även bombade den kinesiska ambassaden i Belgrad.

Tänk om det varit kinesiskt bombflyg som ”av misstag” råkat bomba USA:s ambassad nånstans. Då hade det blivit annat ljud i skällan.

Nu ser jag att ”Britterna skickar ammunition med utarmat uran till Ukraina”. (se lästips som innehåller en TV-inslag på engelska).

Även USA skickar ammunition med utarmat uran till Ukraina: ”Det är världsklass” (se lästips)

Lästips:

Forskaren: Oklart om Nato varit bra för världsfreden – SVT Nyheter. 27 februari 2024

Natos flygbombningar av Jugoslavien 1999 – Wikipedia

Mer än 15 ton bomber med utarmat uran släpptes över Jugoslavien 1999. Kraftig ökning av cancer.

Utarmat uran inom EU och Nato (skriftlig fråga 2000/01:503 av Jóhannesson, Berit (V)

Den enorma miljöförstörelsen i Jugoslavien efter Nato:s bombningar – Skriftlig fråga från Jonas Sjöstedt (GUE/NLG) till kommissionen – European Parliament. (Det är Jonas Sjöstedt Vänsterpartiet)

Skriftlig fråga E-1946/01 – Fråga från Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) till kommissionen (Här kan ni läsa ”Svar från Margot Wallström på kommissionens vägnar”. Ett svar som är som ”goddag yxskaft” – alltså knappast svar på frågan)

Utarmat uran måste förbjudas i krig – Allra helst måste krig förbjudas – eFOLKET 18 april 2022

Britterna skickar ammunition med utarmat uran till Ukraina – lindefof.nu. 30 mars 2023 (Här kan ni se TV-inslag på engelska)

USA skickar ammunition med utarmat uran till Ukraina: ”Det är världsklass” – Dagens – Nyheter. 2023-09-07

Rolf Waltersson