Bildskapare: Finemayer / Pixabay.

Folk och Fred 13-15 januari – samling för anti-militaristisk kamp

Information från Tord Björk om den instundande anti-militaristiska konferensen Folk och Fred – i Sälen och online.

Tord Björk är medlem i rådet för Internationella fredsbyrån (IPB) och internationella rådet för World Social Forum. Han är också medgrundare till Folk och Fred.

Årets Folk och fred hålls 13-15 januari med en inledande internationell session. Här talar ledare för internationella fredsrörelsen, generalsekreterare Sean Conner från IPB och World Social Forum som hålls i Nepal 15-19 februari, Rosa Zuniga från Latinamerikanska folkbildarnätverket CEEAL. Mötet inleds också med ett budskap från Clare Daly, förmodligen den mest uttalade ledamoten i EU-parlamentet mot krig mot palestinier.

Det fortsätter sedan med Ashish Kothari från Global Tapestry of Alternatives och Indien följt av Salih Muslim, medordförande för PYD i Rojava om behovet av att kämpa för alternativ och koppla detta till globalt motstånd. Eleanor Goldfield, svensk-amerikansk journalist och filmskapare och Peter Wahl, grundare av Attac Tyskland tar upp de drastiska förändringarna i utrikespolitiken i Sverige och Tyskland och dess relation till USA och global politik. Klimaträttviseaktivisten Patrick Bond från Sydafrika avslutar sessionen som är kritisk både mot Väst och BRICS.

Den svensktalande delen kommer inleda med en kommentarer om Folk och försvar och innehålla en nordisk session mot upprättandet av amerikanska baser för kärnvapenfri zon i Norden. Solidaritetsinitiativ för Palestina och kurder, , kamp mot förtryck i Sverige och på andra håll, lokala rättvis omställningen för tryggare mat och hur rörelser kan samarbeta för fred och klimaträttvisa som vi kommer att ta med till Nepal. Se bifogat samtal Peace and Climate.

Online och på plats i Sälen:

Lördag 13/1
16–19 Pass 1 internationellt
• Clare Daly, EU parlamentariker
• Sean Conner, Internationella fredsbyrån
• Rosa Zuniga, World Social Forum
• Eleanor Goldfield, filmmakare
• Peter Wahl grundare av Attac i Tyskland
• Salih Muslim, ledare för PYD, Rojava
• Ashish Khotari, Global Tapestry of Alternatives
• Patrick Bond, klimaträttviseaktivist, Sydafrika

Söndag 14/1
13.00–13.15 Inledning med resumé av Folk och försvar.
• Lars Drake, fd ordf. för Nej till NATO
• Susanne Gerstenberg, Kvinnor för fred
13.30–14.00 Pass 2 – Till försvar av pacifismen och fredlig samlevnad.
• Gudrun Schyman
14.00–15.45 pass 3 – Aktuella konflikter och möjliga hopp
• Victoria Strand, Ship to Gaza och konflikten Israel-Palestina,
• Andi Olluri
• Valter Mutt
16–18 Pass 4 – Stoppa förföljelsen av oberoende freds- och miljöröster i Öst, Väst och Syd.
• Pia Björstrand, ordförande för Klimataktion och försvarare klimataktivister, m.fl.
• Hakan Cifci, Kurdiska nationalkongressen
• Tord Björk, medgrundare Folk och fred
19–21 Kvällspass 5 – Nordiskt möte – Norden som kärnvapenfri zon, nej till främmande militärbaser
• Tomas Magnusson, ordförande Svenska Freds Göteborg
• Bitte Vatvedt, Aksjon mot Baseavtale med USA, Norge
• Thomas Wallgren, fredsaktivist och filosof, Helsingfors Finland

Måndag 15/1
13–15 Pass 6 – Vi bygger en fredlig framtid. Nu!
Matvärn, Skogsvärn, Kraftvärn, Lärvärn
• Karin Saler från Tantolunden, arkitekt, stadsodling och CSA jordbruk
• Ina Troll om hållbara matsystem.
• Joel Holmdahl om andelsjordbruk.
• Jörgen Andersson, bonde i Jämtland.
• Arci Pasanen om Omställningsrörelsen.
m.fl.
16–18 Pass 7 – Nedrustning för välfärd och miljö.
• Ann-Margarethe Livh, tidigare borgarråd i Stockholm, nu bostadsaktivist, Internationell Arena
• Jaan Cortobius och Erik Lindqvist, Svenska Freds arbetsgrupp för fred och rättvis klimatomställning

https://www.facebook.com/events/330885346555650
Preliminärt program. De som vill vara med på plats i Sälen kan höra av sig till: folkochfred@gmail.com

Länkar till information om de internationella talarna:
16:00
Introduction

16:05
Clare Daly, MEP 10 minutes
https://en.wikipedia.org/wiki/Clare_Daly

16:15
Sean Conner, IPB executive director 5 minutes + Q&A 10 minutes
https://ipb.org/sean-conner-executive-director/

16:30
Rosa Elva Zúñiga López, WSF secretariat, 5 minute + Q&A 10 minutes
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – CEEAL
World Social Forum secretariat member

5 minute pause

16:50Ashish Khotari (tbc) 10 minutes
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashish_Kothari
Salih Muslim (tbc) 10 minutes
https://en.wikipedia.org/wiki/Salih_Muslim
followed by 20 minutes discussion

5 minutes pause

Eleanor Goldfield, journalist and filmmaker 10 minutes
https://filmfreeway.com/EleanorGoldfield
Peter Wahl, founder Attac Germany
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Wahl 10 minutes
followed by 20 minutes discussion

5 minute pause

18:20
Vijay Prashad (tbc) 10 minutes
https://en.wikipedia.org/wiki/Vijay_Prashad
Patrick Bond 10 minutes
https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Bond
followed by 20 minutes discussion

Tord Björk

You May Also Like