Sundby kyrka, februari 2022. Foto: Rolf Waltersson.

Naturen byter skepnad

Den 21 februari när det var snöblask och dimma i luften åkte jag en sväng till Sundbyholm för att bevaka ett par av min bildmotiv.

Det är motiv som jag försöker fånga under olika årstider och i olika väder. Ibland kan det vara pråligt och färgstark. Ibland, som när det är disigt, kan motiven bli endast olika toner av grått. Det finns inga färger.

Här är två bilder med Sundby kyrka. En är från slutet av maj förra året då rapsen blommade som vackrast.

Den andra bilden är från, 21 februari 2022, med snöblask och dis som lägger motivet i ett nästan färglöst dunkel.

Sedan en bild på tre träd/buskar som står på ett par åkerholme långt ute på ett stort fält. Jag kallar dem “de tre vise männen”. De är också fotade, 21 februari. Snö och dis göra att horisonten helt suddas ut.

Rolf Waltersson

You May Also Like