Flergångsmugg för kaffe – syftet är att spara på resursförbrukningen och samtidigt minska nedskräpningen i vårt samhälle…

Eskilstuna: Nu ska take away-koppen vara återanvändbar

Nytt år betyder ofta nya regelverk att förhålla sig till, och 2024 är inget undantag. Nu införs hårdare regler för plastprodukter som företagare i Eskilstuna behöver känna till. Sedan 1 januari 2024 måste verksamheter som säljer en viss mängd mat eller dryck i engångsprodukter erbjuda kunder möjlighet att få varorna i återanvändbara lådor eller muggar. Dessa ska vara tillverkade för att kunna användas flera gånger och diskas av någon annan än användaren.

Reglerna gäller alla verksamheter som tillhandahåller minst 150 engångsmatlådor och engångsmuggar i snitt per dag. Om två år sänks dessutom gränsen till 75.

Finns vissa undantag

Förutom att se till att ha rätt sorts lådor och muggar måste verksamheterna också informera sina kunder om vilken miljöpåverkan användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor ger upphov till, samt fördelarna med en minskad förbrukning av dessa produkter. Håll Sverige Rent har tagit fram ett kostnadsfritt underlag som ska kunna hjälpa verksamheter med informationskravet. Det finns dock undantag från reglerna – muggar eller matlådor som är tillverkade av endast papper och mjuka omslag, exempelvis plastfilm runt smörgåsar.

Minska nedskräpningen

Syftet med de nya reglerna är naturligtvis att spara på resursförbrukningen och samtidigt minska nedskräpningen. Att de nya reglerna efterlevs är en del av Eskilstuna Kommuns tillsynsansvar. Brister kan leda till miljösanktionsavgifter.

Läs också:

Recycle–Design–Återbruk – utställning på ReTuna Återbruksgalleria

You May Also Like