Kommunen erkänner brister och föreslår nu ett antal aktiviteter för att åtgärda dessa…

Eskilstuna Kommun Lex Sarah-anmäler sig själv till IVO

Eskilstuna Kommun Lex Sarah-anmäler sig själv till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Bakgrunden är att en person, som är klient hos ekonomiskt bistånd (socialbidrag), inte fått sina pengar överförda till ett förnyat kort i utlovad tid. Personen uppger själv att hen av den anledningen därefter hamnat på sjukhus då hen inte kunnat hämta ut livsnödvändig medicin.

Personen hörde av sig till teamledare inom ekonomiskt bistånd den 2 november i år och berättade att hens ICA-kort inte längre fungerade. Personen berättade att hen hade svårt att ta sig till enheterna för ekonomiskt bistånd, varför hen och teamledare bestämmer att personen skulle kontakta sin ordinarie handläggare dagen därpå.

Hamnade på sjukhus

Följande dag, den 3 november, hämtade personen ut ett nytt ICA-kort hos ekonomiskt bistånd med information om att pengarna nu skulle finnas på kortet. Men personen kontaktar sin handläggare den 7 november och berättar att pengarna fortfarande inte kommit in på det nya kortet och uppger samtidigt att det nu resulterat i att hen hamnat på sjukhus då hen med anledning av detta inte kunnat köpa sin livsnödvändiga medicin.

Intern utredning

Eskilstuna Kommun har nu gjort en intern utredning som visar att det finns brister i efterföljandet av befintliga rutiner, vilket uppges vara orsaken till händelsen. Den interna utredningen föreslår ett antal aktiviteter för att åtgärda bristerna och på så sätt förhindra att detta sker igen i framtiden.

– Utredningen, med förslag till åtgärder, är nu skickad till IVO som i sin tur ska gå igenom ärendet för att sedan återkoppla till oss på Kommunen kring eventuellt fler åtgärder som kan behöva göras, säger Malin Lehnberg, enhetschef inom enheterna för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun.

Detta är IVO

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet.

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

You May Also Like