Vänsterpartiet FMLN:s kvarvarande gräsrotsaktivister sörjer i förvirring efter det katastrofala beskedet som parlamentsvalet den 28 februari levererade: Partiet. som ingått i regeringarna åren 2009-2018, rasade. och väljarstödet blev till synes ofattbart lågt – 6.94 procent. Förklaringen står att finna i ledningens eftergiftspolitik gentemot kapitalismen och högern.

El Salvador – nystart för vänstern krävs

Resumen Latinoamericano 210304 (redigerat och kraftigt nedkortat)

El Salvador. La nueva realidad política

Översättning: Zoltan Tiroler

I de nyligen hållna valen i El Salvador sopade president Bukele, höger och populist, banan med övriga partier. Gerillafronten FMLN, som efter 1992 ombildades till politiskt parti, gick mycket kraftigt bakåt. Här en analys:

Framgångarna för (höger)presidenten Bukele och hans parti NI (Nuevas Ideas) var möjliga av två orsaker: ett odiskutabelt folkligt stöd och en djup misstro mot de partier som kom fram efter fredsavtalet 1992.

Resultaten av valen till nationalförsamling och kommuner den 28 februari var ett dråpslag mot den nuvarande politiken och mot (höger)partiet ARENA och (vänsterfronten) FMLN. Bägge utgjorde skepp som slogs i spillror av vreden i en folklig orkan av avståndstagande.

Sammanfattningsvis är huvudmotsättningen mellan en framväxande borgerlighet representerad av Bukele och hans parti NI mot en oligarki som led nederlag, men som inte är besegrad, representerad av ARENA. Det partiet kommer att leda oppositionen mot den auktoritära och populistiska Bukele.

På det ideologiska planet fanns ingen klar väg utstakad. FMLN har anslutit sig till högerpartiet ARENA:s tes om försvar av denna liberala demokrati. Men för folk är denna liberala och kapitalistiska demokrati irrelevant, den löser inte deras problem.

Det folk vill ha är hopp om ett anständigt arbete för att kunna försörja sin familj. Om FMLN bara för debatter utan folklig kamp slutar det med att det blir isolerat, liksom om det bara för en politik begränsad till dagsfrågor, och utan ett systemöverskridande mål, slutar det med att det blir ett “reformparti” inom systemets ram.

På det etiska planet har ledarskapet anpassat sig till det rådande systemet och har inte kämpat för de utlovade förändringarna. Detta gjorde att FMLN förlorade folkets förtroende och det är något som är svårt att återvinna.

Efter detta val i februari 2021 har den salvadoranska vänstern beträtt farlig och okänd terräng. Den enda kompassen som kan leda det till att återgruppera sina styrkor och återvinna det förlorade förtroendet är åtagandet – ett verkligt sådant och inte en läpparnas bekännelse – att organisera den folkliga kampen.

För det behöver FMLN återvinna andan av självkritik. Om man inte gör det, utan fortsätter med samma konfrontationslinje, är en ökad politisk isolering förutsedd, det som hänt sedan 2018.

Det gäller att noggrant granska vad folket vill, deras djupaste strävanden. För ögonblicket handlar det inte om konfrontation med regeringen, utan sökandet efter lösningar på folkets problem.

Och veta att (den populistiske högerpresidenten) Bukele försöker fortsätta att isolera vänstern och den folkliga kampen. Han kan uppnå det i samma utsträckning som valen fortsätter att vara i fokus för FMLN:s agerande.

Det har gått tre år sedan 2018 och det verkar vara budskapet från folket att en nyordning är nödvändig: av personer, av program, av politiken i praktiken. Men under dessa tre år har FMLN inte lyssnat. Risken är att det förvandlas till en sekt, politiskt irrelevant. Utmaningen är att börja på ny kula, växa och gå framåt.

Resumen Latinoamericano 210304 (redigerat och kraftigt nedkortat)

El Salvador. La nueva realidad política

You May Also Like