Begynnande gräsrotsprotester i El Salvador

I El Salvador har arbetarna och landets fattiga knutit stora förhoppningar till den som stående till vänster betraktade FMLN-regeringen. Men nu har en gräsrotsrörelse i protest mot regeringens eftergivenhet gentemot högern och de rika börjat ta form. På bilden ses fackliga aktivister som manifesterar sitt stöd till de sjukvårdsanställdas kamp. Protesterna sköt fart när hälsovårdsministern Violeta Menivar hotade att upplösa fackliga organisationer som är aktiva inom den offentliga sektorn.

You May Also Like