På perrongen i Eskilstuna har resenärerna ingen garanti för att det verkligen ska komma ett tåg…

Efter våg av klagomål – nu ska Konsumentverket granska Mälartåg

Med anledning av den storm av anmälningar och klagomål som gjorts gällande problemen med de regionala tågbolagen inleder nu Konsumentverket en granskning av flera tågbolag. De bolag som nu kommer att granskas är Mälartåg, Skånetrafiken, Västtrafik, SL och UL.

Alla dessa tågbolag har det gemensamma att de under året fått anmälningar mot sig från arga och upprörda tågpendlare och resenärer gällande allt från nekad ersättning, bristfällig information och oklarheter vid inställda tåg samt återkommande strul med biljetterna i reseapparna.

I vårat område är det som bekant Mälartåg som kör tågen – eller försöker köra tågen. Tågresenärer har i anmälningar mot bolaget uppgett att informationen brustit vid trafikstörningar och ersättningstrafik. Långa svarstider från kundtjänst, information om återbetalning, ersättning för annan transport samt tågbolagets allmänna köp- och resevillkor. Det här är typexempel på sådant som nu ska granskas av Konsumentverket.

Är tåget inställt eller inte?

Konsumentverket ska bland annat själva ha genomfört en del tester vad gäller Mälartåg. När Konsumentverket vid ett tillfälle gjorde ett test fann de att en resa som var inställd på Mälartågs hemsida samtidigt gick att boka via SJ:s hemsida. Men det finns ytterligare en rad punkter som Konsumentverket finner minst sagt anmärkningsvärda vad gäller Mälartågs sätt att sköta tågtrafiken. Konsumentverket har nu därför bokat in ett möte med Mälartåg där bolaget ska få ge sin syn på de många klagomål och anmälningar som kommit in under året.

Långa svarstider

Långa svarstider från kundtjänst är ytterligare ett problem som upprört många resenärer. Katarina Myrberg är kommunikationsansvarig på Mälardalstrafik som äger varumärket Mälartåg. Hon säger till tidningen Dagens Nyheter att lokförarbristen som uppstått i samband med pandemin lett till längre handledningstider.

– Det har lett till att trafiken inte alltid rullat på som den ska, det har stundtals varit många inställda avgångar, och det genererar ju många fler ärenden än vad vi varit beredda på, säger hon till DN.

Hon menar att de nu jobbat på att fördubbla bemanningen på kundservice och säger att de sett en positiv effekt på kortade handläggningstider.

Rättsliga påföljder

I de fall där Konsumentverket inte kommer överens med de olika tågbolagen kan det komma att tas vidare till Konsumentombudsmannen. Konsumentombudsmannen kan i sin tur vidta rättsliga åtgärder – exempelvis om förelägganden eller att gå till Patent- och marknadsdomstolen.

Läs också:

You May Also Like