Vår planet skövlas. Bild från pixabay

Ebberöds Bank. Men på riktigt – inte på film

Igår skrev jag om den ekologiska skuldens dag. Det datum varje år då vi passerat gränsen för vad jorden tål beträffande utsugning av ändliga tillgångar.

I inlägget nämnde jag “Ebberöds Bank”. Ni som är äldre kanske känner till, med de yngre läsarna är eventuellt obekanta med detta uttryck.

Ebberöds Bank är från början ett danskt folklustspel från 1920-talet, som sedan kom att spelas in som svenska komedifilmer, eller snarare “pilsnerfilmer”, i olika tappningar under några årtionen därefter.

Mest känd är kanske Ebberöds Bank från 1935 med Sigurd Wallén i en av huvudrollerna. I korthet går det ut på att den fattige skräddaren i det lilla samhället Ebberöd får besök av sin amerikanska kusin som har med sig aktier värda 20 miljoner.

De bestämmer sig för att öppna en bank. I början går affärerna lysande. Kunderna strömmar till därför att man lånar in pengar till 8 procent ränta, och lånar ut till 4 procent, vilket sätter fart på affärerna.

På senare år, jag tror det var 2007 man hade premiär, har “Teater Tribunalen” gjort en modernare version av Ebberöds Bank som knyter an till nutidens spekulationssamhälle.

Så här beskrivet Teater Tribunalen sin pjäs:

“Teater Tribunalen tar hjälp av manuset till den gamla pilsnerfilmen Ebberöds Bank för att skapa en underhållande teaterupplevelse, där sponsring och ekonomi får en framträdande roll.

Historien handlar om en fattig skräddare i det lilla samhället Ebberöd som startar en bank där inlåningen ger generösa åtta procent i ränta, medan man vid utlåning kräver blygsamma fyra procent. Ryktet om bankens generösa inlåningsränta sprider sig snabbt… Berättelsen är upphovet till begreppet Ebberöds Bank, som betyder att göra en förlustaffär.

Begrepp som pengar och kapital blir allt mer diffusa på den digitaliserade globala marknaden. Vems är pengarna, om de bara finns virtuellt? Vem har makten över marknaden? Vad händer med mänskliga och kulturella värden om värde bara blir synonymt med finansiella kapital?

Detta är ett sällsynt projekt, som är högaktuellt det närmaste året i och med regeringens pågående kulturpolitiska utredning”, skriver Teater Tribunalen

På samma sätt blir det en förlustaffär som inte håller i längden när vi förbrukar mera av jordens resurser än vad jorden hinner återskapa. Likaså att överbelastningen av ekosystemen innebär avskogning, inte minst av de känsliga och livsviktiga regnskogarna, torka, vattenbrist och minskad biologisk mångfald där mängder av djur- och insektsarter hotas av utrotning.

Jag läser i dagens Aftonblad att för 30 år sedan inföll “den ekologiska skuldens dag” den 15 oktober. För 20 år sedan var det 30 september. I år var det alltså 29 juli.

Vi lever i en ekonomi som bygger på helig och evig tillväxt. Vi förbrukar jordens ändliga resurser i ett allt snabbare tempo. Vi lever som om det vore Ebberöds Bank. Men på riktigt – inte bara på film.

Rolf Waltersson

You May Also Like