Den 6 februari – Samefolkets nationaldag.

Idag, 6 februari, är det samernas nationaldag. Den firas över hela Sápmi.

Det första firandet skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i Jokkmokk.

Datumet 6 februari är för att minnas det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917.

Det var första gången samer samlades över nationsgränserna för att diskutera gemensamma frågor.

Samer har varit en förtryckt minoritet genom historien.

Under vissa perioder skulle samerna “försvenskas” bland annat genom att det var förbjudet för samiska barn att tala sitt modersmål i skolan.

“Rasbiologisk” skallmätning.

Samerna har utsatts för många olika former av diskriminering till exempel i samband med “rasbiologins stormaktstid” då man utförde omfattande skallmätningar på samer, men även norrbottenfinnar och andra som sågs som underlägsna den “ariska rasen”.

En del positivt han hänt de senare åren. Till exempel att samerna fått status som en av de fem minoritetsbefolkningarna i Sverige.

På Fristadstorget här i Eskilstuna hissar man den samiska flaggan 6 februari varje år.. En liten, men viktig symbolisk handling.

Rolf Waltersson

You May Also Like