Dags att välja skola. Men de små mysiga skolorna på bilden finns inte att välja. Foto: Rolf Waltersson.

Dags att välja skola! – Dags för det fria skolvalet!

Nu är det dags att välja skola. Jag har sett reklamaffischer där privata skolor “marknadsför” sig inför skolvalet.

“Välj oss! Vi ger de högsta glädjebetygen!”. Okej, jag spetsar till det. Men det är så man ska uppfatta budskapet.

Idag såg jag att även Eskilstuna kommun gör reklam, eller ska man säga informerar, om skolvalet på affischer på stan.

Det första man frågar sig är varför kommunen ger sig in i den här leken. Känner man sig tvingad att spela med i elakt spel – att svara de privata vinstdrivna skolorna med samma mynt genom att också ge sig in i kampen om de “vandrande skolpengarna” i ett system där elever genom en märklig metamorfos förvandlats till “kunder”.

All forskning visar att det nya skolsystemet med vinstdrivande privatskolor och det fria skolvalet bidrar till ökad skolsegregation.

Föräldrar och elever som vet att “ta för sig” väljer de “attraktiva” skolorna. Från de privata skolorna väljer man också genom att “välja bort” elever. Man väljer bort elever med särskilda behov.

Det kan vara elever med stora pedagogiska behov. Det kan vara elever som är utåtagerande, elever med sociala problem. Även elever med funktionshinder, till exempel att man sitter i rullstol.

Det finns exempel på att “det tyvärr är fullt på skolan”, när en privatskola får reda på att en elev sitter i rullstol.

Man väljer helst bort elever som kräver extra resurser i form av pengar och personal.

Ordet “fritt skolval” låter ju positivt. Men det är ett bedrägligt ord när det fria skolvalet i praktiken innebär ökad segregation. Då får “fritt skolval” en annan innebörd.

När jag tittar på reklamaffischen från Eskilstuna kommun: “Dags att välja skola!”, slår det mig att det är två små pittoreska landsbygdsskolor på bilden. Två små röda och “lagom stora” skolor i trä. De ligger säkert i en skogsbacke i söderläge så att solen kommer åt. Och det är långt ifrån bullrig och störande trafik.

Men sådana skolor finns inte längre. Den typen av idylliska små landsbygdsskolor lades ner för länge sedan. Några har räddats genom att föräldrar gått samman och “tagit över” med vetskap om att nedläggningen av skolan vore förödande för byn där redan så mycket annat lagts ner.

Här i Eskilstuna finns, så vitt jag kan dra mig till minnes, bara Gyllenhielmska skolan kvar av den sortens små skolor.

Skolverksamheten lades väl ner för 30-40 år sedan. Nu är det bara byggnaden kvar. Tidigare var Gyllenhielmska skolan skolmuseum där man kunde se hur en skola och en skolsal kunde se ut förr i tiden.

Men nu ska visst Gyllenhielmska skolbyggnaden säljas. Och då försvinner troligen de sista resterna av skolmuseet. Ännu en epok går i graven.

Numera är det förresten inte kommunen, utan en ideell förening som har ansvaret för skolmuseet. Det är väl ett 20-tal år sedan kommunen drog sig undan sitt ansvar genom att ta sin hand från detta skolmuseum.

Att kommunen använder sig av ett par små idylliska skolbyggnader på sin reklamaffisch är en aning missvisande kan jag tycka. Men så är det väl med all reklam – den behöver inte vara saklig och sann.

Rolf Waltersson

You May Also Like