Civilförsvarsminister Carl-Oscar Bohlin (M). Kan en mindre angenäm doft förnimmas? Morgan Johansson (S) hävdar det … Foto: Regeringen.se.

Civilförsvarsministern Carl-Oscar Bohlin (M) har KU-anmälts

Socialdemokraterna har anmält civilförsvarsminister Carl-Oscar Bohlin till Riksdagens konstitutionsutskott (KU). Bakgrunden är att det framkommit att generaldirektören för MPS (Myndigheten för psykologiskt försvar) Magnus Hjort hörde av sig till Regeringskansliet innan han skred till verket och i en skrivelse till Granskningsnämnden krävde att TV4 skulle klippa bort ett inslag i ett av Kalla faktas avsnitt om SD:s trollfabrik, som rörde MPS arbete med bevakning av så kallade trollfabriker.

Dagen efter att MPS skickat sin skrivelse till Granskningsnämnden, 17 maj, hävdade Magnus Hjort i en SVT-intervju att någon kontakt med Regeringskansliet inte förekommit. På frågan om MPS varit i kontakt med Regeringskansliet svarar Hjort: “Nej det har vi inte.”

Och på frågan till Hjort om någon kontaktat honom svarar han: “Absolut inte.”

Men det stämmer inte. Som SVT påpekar har tidningen Altinget kunnat citera ett mejl från MPS till regeringskansliet, i vilket MPS informerar om att man ska göra en anmälan. I mejlet står det:

MPF kommer att agera, men vi har inte fattat beslut om hur än. Ytterst anmälan till medieombudsmannen, men som minimum kräva av TV4 att ljudklippen tas bort”.

Regeringskansliet och därmed den berörde ministern Carl-Oscar Bohlin informerades alltså om att MPS bestämt sig för att “agera”, och att det handlade om att åtminstone “kräva av TV4 att ljudklippen tas bort”.

Hjort har – efter det att han “agerat” – upplysts av kritiska medieföreträdare och jurister om att det han “krävde” stred mot grundlagen. Han har därför backat och beklagat det “olyckliga” sätt som MPS formulerat sig på i sin anmälan till Granskningsnämnden.

Men nu har det alltså visat sig att MPS innan man gjorde sin anmälan faktiskt meddelade Regeringskansliet (vilket Hjort ju tidigare förnekat) och att MPS då dessutom underströk att som ett “minimum” skulle det krav framföras som han senare insett stred mot grundlagen.

Kalla faktas ansvarige utgivare  Fredrick Malmberg säger till TV4 att han anser att det som nu kommit fram är uppseendeväckande:

Det är anmärkningsvärt att regeringskansliet var informerat om MPF:s krav på att klippa bort delar av publicerat material. Det visar på stor okunskap både hos regeringskansliet och myndigheten.

Men när en socialdemokratisk riksdagsledamot ville få ett klargörande från Carl-Oscar Bohlin fick han följande skriftliga svar:

Myndigheten informerade Regeringskansliet att den avsåg agera med anledning av programmet, men att något beslut om hur det skulle ske inte var fattat.”

Detta stämmer, som vi sett, dock inte. MPS hade ju tydligt informerat Regeringskansliet om att som ett minimum skulle “kräva av TV4 att ljudklippen tas bort”.

Detta har nu föranlett att Socialdemokraterna anmält Carl-Oscar Bohlin till KU (Konstitutionsutskottet). Morgan Johansson (S) har i beska ordalag kommenterat situationen:

Det här luktar riktigt, riktigt ruttet. Den bild man får är att regeringskansliet kan ha varit inblandat i den här anmälan. Man måste ställa sig frågan: Är det regeringskansliet som uppmanat MPF att göra den här anmälan?”

TV4 citerar Carl-Oscar Bohlin, som slår ifrån sig:

När Morgan Johansson säger att det här luktar ruttet, då blir jag bekymrad över Morgan Johanssons luktsinne. Han menar på att det här tyder på att regeringen skulle ha varit involverad i det här. Av allt som lämnats ut tyder allt på motsatsen, att regeringen inte har agerat över huvud taget, varken jag eller någon innan på försvarsdepartementet har fört en dialog med MPF över hur det här skulle gå till.”

Bohlin undviker att gå in på faktumet att MPS faktiskt meddelat Regeringskansliet att man som ett “minimum” skulle kräva amputering av Kalla Faktas granskning.

Till saken hör att Magnus Hjorts skrivelse till Granskningsnämnden var i tonen mycket aggressiv gentemot TV4:s Kalla fakta. Och att Jimmie Åkesson och SD omedelbart tog fasta på MPS anmälan. Detta i ett försök att ge stadga åt de vildsinta anklagelserna mot TV4 för att bedriva desinformation.

Att Magnus Hjort kan ha drivits av en önskan att bistå SD och Tidölaget kan definitivt inte uteslutas.

Vad gäller Carl-Oscar Bohlin är det också värt att notera att han i samband med fallet med “rebellmamman” på statliga Energimyndigheten tog kontakt med myndighetens chef och försäkrade sig om att den anställda kvinnan fått sparken. Något som kvinnans fackförbund ST, liksom vad gäller avskedandet i sig, reagerat kraftigt emot.

Det KU nu ställs inför är att försöka utröna vad som döljer sig bakom MPS-debaclet. Det är inte svårt att i detta fall hålla med Morgan Johansson: “Det här luktar riktigt, riktigt ruttet.”

Läs också:

Sparkandet av “rebellmamman” resultatet av en högerpolitisk aktion – Fackförbundet ST kritiskt – eFOLKET, 16 april 2024.

You May Also Like