Vänsterpartiet, tvinga övriga partier att bekänna färg i skolfrågan!

Sverige är det enda landet med ett så extremt marknadsliberalt skolsystem. Att inga länder tar efter Sveriges skolsystem är inte konstigt. Det konstiga är att vi har gått på detta i Sverige.

Varje dag ser vi effekterna av detta system: segregering av elever, där elever från akademikerhem går i en skola och elever med jobbig social bakgrund går i en annan. Lärandet i skolan har försämrats över hela linjen, lärare på universitet klagar på elever som har svårt att skriva enkla meningar på svenska. Lärare pressas av skolledningar att dela ut glädjebetyg. Den ökande kriminaliteten bland unga är delvis en effekt av den segregerande skolan.

Även kommunala skolor lider av samma problem då konkurrensen antingen gör dem till vinnar- eller förlorarskolor i kampen om “kunderna”, det vill säga elever och föräldrar. Även högpresterande elever tappar i förhållande till andra länder…

Det parti som mest konsekvent kritiserat marknadsskolan, Vänsterpartiet, valde efter förra valet att passivt släppa fram den regering som bildades på januariavtalets grund. De förklarade samtidigt att två av punkterna i detta avtal var oacceptabla och om dessa drevs igenom – frågan om LAS och frågan om marknadshyror – skulle de samla stöd i riksdagen för en förtroendeomröstning om regeringen…

Nu har ni chansen att ändra detta på riktigt. Vågar ni ta den och göra skolfrågan till en förtroendefråga i riksdagen?

—Magnus Ekblom och Göran Drougge, debattartikel i Göteborgsposten.