I full fart mot sammanbrottets stup

Trots att alla varningsklockor ringer kan inget företag och ingen regering motsätta sig tillväxten. Istället trycker alla kapitalistiska regeringar i världen på gaspedalen för att öka den, så att vi kör i full fart mot sammanbrottets stup. Marxister har aldrig någonsin haft ett bättre argument mot kapitalismens än denna oundvikliga och apokalyptiska “motsättning”.

Lösningen på den ekologiska krisen är skriande uppenbar, men vi klarar inte av att ta de nödvändiga stegen för att förhindra ekologiska sammanbrott, för så länge som vi lever under kapitalismens är ekonomisk tillväxt överordnad ekologisk hänsyn, i annat fall kommer ekonomin att gå under och massarbetslöshet blir följden.

Vi vet alla vad som behöver göras: Sluta släpp ut växthusgaser! Sluta överkonsumera naturtillgångar! Sluta att vettlöst smutsa ner jorden, vattnet, och atmosfären med giftiga kemikalier! Sluta producera avfall, som naturen inte kan ta hand om! Sluta förstöra biologisk mångfald och försäkra att andra varelser har rätt att leva och frodas!

Vi behöver inga nya teknologiska genombrott för att lösa problemen. I stort sett räcker det med att vi upphör med det vi nu håller på med. Men det går inte eftersom vi alla sitter fast i ett ekonomiskt system, där bolagen måste växa för att kunna konkurrera och belöna aktieägarna och på grund av att vi allihop behöver jobben.

-Richard Smith, i boken Ställ om! För en ekologisk socialism