Vi tänder gravljus för försäkringskassans offer

Gravljus tänds utanför Försäkringskassan kontor för att hedra sjukskrivna som inte orkat leva efter en orimlig behandling av myndigheten. Manifestationen handlar om demokrati och rättssäkerhet.

I fredags anordnade en manifestations  på flera platser runt om i landet för de sjuka medmänniskor som inte längre orkat leva efter orimlig handläggning av Försäkringskassan. Jag tände ett gravljus utanför myndighetens huvudkontor i Stockholm.

Med orimlig handläggning menar jag bland annat:

Otydlighet kring vilken information läkarintyg ska innehålla. Läkares orimliga arbetsuppgifter att arbetsoförmåga som de intygar granskas av lekmän på Försäkringskassan.

180-dagarsregeln som tillämpas alltför okritiskt.

Försäkringskassans underlåtenhet att informera regeringen om konsekvenserna av regelverket i stället för att utsätta sjuka för oförmåga att försörja sig under tiden de kämpar för att bli friska.

Förvaltningslagens krav att alla överklaganden skall ske inom två månader, oavsett orsak.

Den sjuke individen är civil, vården är landstingsdriven, men vanligen utlagd på privata aktörer. Försäkringskassan är statlig och ansvaret landar därför på den som är sjuk.

De galet långa köerna, framför allt inom psykiatrin. Kravet som Försäkringskassan enligt läkare ställer på att personer med psykisk ohälsa, alltså inte depression, som förstahandsval ska använda antidepressiva läkemedel.

Underlåtenhet att utkräva politisk ansvarsprövning.

-Berit Ståhl, inlägg på DN Åsikt