Bilprovningen får kritik av Riksrevisionen

Jag skrev om bilprovningen i eFOLKET 29 mars 2021 under rubriken: “Bilbesiktningen – Från statligt monopol till vinstjagande privatföretag”.

Den kritik jag där framförde har till stor del bekräftats av Riksrevisionen som nu har gjort en granskning:

“Statens monopol på fordonsbesiktning avskaffades 2010. Riksrevisionens granskning visar att tillgänglighet och valfrihet har ökat sedan dess, men att också priserna och klagomålen har ökat. Samtidigt är Transportstyrelsens tillsyn i praktiken närmast obefintlig”.

I korthet konstaterar man:

Tillgängligheten har blivit bättre på så vis att det finns fler besiktningsstationer nu jämfört med innan avregleringen 2010. Dock inte i mindre orter och glesbygderna där det snarare blivit sämre.

Priserna har rusat i höjden. Vid avregleringen var kostnaden 300 kronor för en vanlig besiktning av personbil. 2019 låg snittkostnaden på 468 kronor. Det är en ökning med 56 procent. Under samma tid har konsumentprisindex (KPI) ökat med endast 10 procent.

Riksrevisionen pekar också på den djungel av prisvariationer (som jag också tog upp i mitt inlägg i eFOLKET).

Konkurrensen har alltså inte lett till den prispress som förespråkarna för avregleringen mer eller mindre utlovade. Tvärtom – det har blivit mycket dyrare.

Riksrevisionen ger också en känga till Transportstyrelsen, som är den myndighet som ska övervaka besiktningsstationerna. Enligt Riksrevisionen har Transportstyrelsen i princip helt avvecklat sin roll som tillsynsorgan.

Idag består Transportstyrelsens särskilda besiktningsgrupp av endast en person – en analytiker.

“Vår bedömning är att Transportstyrelsen inte lever upp till sitt tillsynsansvar över besiktningsbranschen. Vi konstaterar samtidigt att regeringen har varit informerad om utvecklingen, men inte gjort något för att åtgärda den”, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Den ökade konkurrens som skulle bli följden av avregleringen har gett som effekt att det nu är tre stora företag som helt dominerar marknaden. De stora hajarna slukar de små.

Det statliga monopolet är på väg att ersättas av privat monopol. Eller att de stora bilprovningsföretagen till slut bildar karteller och gör upp om priser för att undvika konkurrens.

Vill ni läsa mer om Riksrevisionens rapport. Gå in på:

PS. Som bilägare vill jag dock i ärlighetens namn påpeka att besiktningskostnaden trots allt är en bråkdel av vad det kostar att ha bil. Om besiktningen kostar 300 kronor eller 500 kronor är i det stora hela en struntsak. Men ändå. Tas det nu ut högre avgifter än vad som är befogat är det inte acceptabelt. Framför allt inte om pengarna nu hamnar som vinster i privata fickor.

Det är väl med bilprovningen som med alla andra avregleringar och privatiseringar – det blir vinstjägare som skor sig.

Rolf Waltersson