Skadeståndet ligger på motsvarande drygt 20 miljoner kronor.

BBC ska betala miljonbelopp i skadestånd!

Det brittiska public service-företaget BBC ska betala drygt 1,6 miljoner pund i skadestånd. Det till familjer till tidigare anställda vid företaget som avlidit i cancer efter att ha arbetat i företagets byggnader som bestått av det giftiga ämnet asbest.

Bland de tidigare anställda nämns producenter, scenarbetare, ingenjörer och make-upartister som ska ha arbetat i flera av medieföretagets lokaler, bland annat i centrala London.

Ovanlig form av cancer

Enligt BCC handlar det om drygt 1,6 miljoner pund, motsvarande drygt 20 miljoner svenska kronor, i skadestånd och uppgörelser gällande 13 personer som jobbade för företaget mellan åren 1959 fram till 1998. Samtliga ska ha avlidit i mesoteliom – en ovanlig form av cancer orsakad av långvarig exponering av asbest.

Flera anställda kan ha drabbats

2006 varnade BBC både nuvarande och tidigare anställda och frilansare att de kan ha exponerats för det giftiga ämnet asbest efter att man upptäckt att asbestfibrer hade fallit ner från kabelkanaler till golven i flera av företagets studior.

Asbest är idag förbjudet

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. Det är framförallt personer som arbetar inom byggbranschen som riskerar att bli utsatta för asbestdamm vid bearbetning av material som innehåller asbest. Idag är asbest ett förbjudet ämne.