Bild: S. Hermann & amp; F. Richter /pixabay

Amnesty och sanningen

Ett stort rabalder uppstod när Amnesty kritiserade Ukraina. Ukrainska soldater ska ha förskansat sig i skolor och sjukhus, och utsatt civila för fara, som jag förstår det. Om sjuka och barn fanns kvar är det ju förskräckligt gjort. Står byggnaderna tomma är de utmärkta “bunkerbefästningar”. Detaljer och bredd i rapporten verkar lite diffusa. Men det är inte det viktiga.

Det viktiga är att Amnesty kritiseras för att med sin rapport ha gynnat Ryssland rent propagandamässig. Att rapporten gör det är ju i det här fallet korrekt.

Men det är ju Amnestys, Rädda barnens, Röda korsets och alla andra neutrala, humanitära och mänskliga rättigheter-organisationer och hjälpaktioners uppgift!

De ska stå neutrala och kritisera alla som bryter mot de universella mänskliga rättigheterna. De ska aldrig ta ställning för den ena eller andra sidan i en konflikt. Det är så de vinner förtroende och kan arbeta på båda sidor i konflikter jorden runt. Ja, en del humanitära organisationer undviker även kritik. Det är som jag förstår det så Afghanistan-kommittén har lyckats få arbeta i talibanernas Afghanistan.

Så fullt stöd för Amnesty i Ukraina! Och fördöm samtidigt tänkandet att otrevliga sanningar ska gömmas undan, för att de gynnar den ena eller den andra sidan i en konflikt. Humanism är neutralt och gynnar alla människor – och humanitära organisationers närvaro i konfliktområden kan få parterna att tänka efter innan de bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Hans Norebrink

You May Also Like