Kommundirektörens märkliga “avtackning”

Kommundirektör Pär Eriksson presenterar på E-K-debatt den 27 maj en något märklig “avtackning” av vår sporthall. Den senare kommer  ju inom kort att vara förvandlad till grus.

Jag kan tänka mig att kommundirektören, som i frågan om sporthallsrivningen tillhör den lilla gruppen av reella beslutsfattare, insett att oerhört många eskilstunabor ser rivningen som både ett uttryck för byggnadshistorisk likgiltighet och som ett ekonomiskt slöseri...

Läs mer