Cancer är också tillväxt – Om BNP och jakten på evig ekonomisk tillväxt

“Bruttonationalprodukten, BNP, beskriver storleken på ett lands ekonomi och beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet under en viss period, antingen ett kvartal Läs mer “Cancer är också tillväxt – Om BNP och jakten på evig ekonomisk tillväxt”

Läs mer