Åter ifrågasätts systemet med lekmannadomare i våra tingsrätter

Med anledning av den så kallade “snippadomen” riktas nu åter kritik mot systemet att nämndemän (lekmannadomare) nomineras av de politiska partierna. Man anser att det finns risk “att domstolarna politiseras”.

“… Läs mer “Åter ifrågasätts systemet med lekmannadomare i våra tingsrätter”

Läs mer