Ålands flagga.

Ålands självstyre firar 100 år

Finland var under lång tid en del av kungariket Sverige. I och med att Sverige förklarade krig mot Ryssland 1809 gick tsarens armé till angrepp mot Finland och hotade att även angripa Stockholm. Det slutade med att Finland erövrades och blev en del av Ryssland – Storfurstendömet Finland under styre av tsar Alexander.

Efter oktoberrevolutionen 1917 förklarar Finland sig som självständigt 31 december 1917 och Lenin erkänner Finlands självständighet.

Åland och ålänningarna ville hellre tillhöra Sverige som man tycker sig ha mer gemensamt med, inte minst gällande språket, men även kulturellt. Det slutade med en kompromiss som gav Åland ett visst självstyre. Åland blev en autonomi med eget parlament, Ålands lagting, som fick självstyre över vissa frågor.

En viktig sak som gör Åland unikt är att det är en demilitariserad zon. Redan 1856 förklarades Åland som demilitariserad zon vilket innebär att; “militära styrkor, anläggningar och befästningar får inte förekomma”.

Åland har sedan 1992 ett eget fredsinstitut, Ålands fredsinstitut:

Ålands fredsinstitut är ett forskningsinstitut i Mariehamn på Åland. Institutet jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet fokuserar på självstyrelseformer, minoritetsfrågor, demilitarisering och konflikthantering. Ålands fredsinstitut ingår i flera nationella och internationella nätverk av organisationer som arbetar med närliggande frågor. Fredsinstitutet är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som grundades 1992. Institutets styrelse fattar beslut om den övergripande verksamheten medan forskarrådet ansvarar för den vetenskapliga inriktningen. Institutet har konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSCO.

—Källa: Wikipedia.

Vad händer med Åland som demilitariserad zon om/när Finland blir medlem i Nato?

En liten intressant detalj är Ålands flagga. En ny självstyrelselag 1952 gav Åland rätten till egen national- handels- och sjöflagga. Flaggan är den svenska flaggan med ett smalt rött kors i mitten. Man undrar om det är nån sorts “markering” från ålänningarnas sida? Eller beror det på att Färöarnas flagga liknar finska, men med rött kors i mitten?

Ålands flaggdagar.

  • 30 mars, dagen för högtidlighållande av Ålands demilitarisering och neutralisering.
  • Sista söndagen i april, Ålands flaggas dag.
  • 9 juni, Ålands självstyrelsedag.

Ni som vill fördjupa er mer i Ålands historia kan gå in och läsa:

Rolf Waltersson

You May Also Like