Tillgänglig information bidrar till en minskad smittspridning och en bättre folkhälsa

Att inte sprida tillgänglig information som bidrar till delaktighet är en kostsam förlust för samhället. Delaktighet blir kostnadseffektivt genom att generera en minskad smittspridning i befolkningen. Så minskas individuellt lidande. Och påfrestningen … Läs mer “Tillgänglig information bidrar till en minskad smittspridning och en bättre folkhälsa”

Read more