Vänsterns förvirring och förödande naivitet vad gäller kampen mot militarismen måste bringas att upphöra

I frågan om hur militarismen och det militärindustriella komplexet ska bekämpas – och om hur en värld i fred ska kunna bli verklighet – råder inom vänstern stor oklarhet och förvirring.

Vi Läs mer “Vänsterns förvirring och förödande naivitet vad gäller kampen mot militarismen måste bringas att upphöra”

Read more