Venezuela: tre miljoner demonstrerade för sin regering och mot högern

Nordiska nätverket för solidaritet med Venezuela – sverigeavdelningen
fördömer det våld och det uppror som den venezolanska oppositionen driver på mot rättsstaten, samt den aggressiva, destabiliserande internationella belägringen av Venezuelas bolivarianska regering

Vi medlemmar i det Nordiska nätverket för solidaritet med Venezuela i Sverige fördömer inför världen de oroväckande terroristaktioner som den venezolanska oppositionen befrämjar, som under de senaste veckorna har trappat upp försöken att uppvigla befolkningen mot regeringen och drivit på urskillningslöst våld samt användandet av lejda gatugäng för att destabilisera, skapa kaos, terrorisera befolkningen, störa den allmänna ordningen och inskränka befolkningens medborgerliga rättigheter och ostraffat förstöra offentlig och privat egendom för att skapa en föreställning om oregerligt våld i landet och jämna marken för utländskt militärt ingripande på venezolanskt territorium.

Vi fördömer den venezolanska oppositionens antidemokratiska hållning, präglad av fullständig oförmåga att hålla sig till de mest grundläggande demokratiska normerna för politisk samlevnad, och som vänt sig mot den Nationella Dialogen. Deras brist på respekt för grundlagen och rättsstaten visar hur hysteriska och desperata de är för att störta den folkvalda demokratiska regeringen.

Vi fördömer den venezolanska opposition som direkt medverkar i den kriminella mediala belägringen av Venezuela och som föredrar att gå samman med utländska krafter som vill plundra landets naturtillgångar för att ställa dem i det transnationella kapitalets tjänst, och inte det egna folkets.

I sin strävan att återerövra makten drar de sig inte för att utveckla ett grymt och kriminellt ekonomisk krig mot enkla medborgare och destabilisera deras ekonomi: förlama livsmedelsframställningen och distributionen, och hamstra och bidra till att skapa en hyperinflation; angripa penning- och växlingssystemet; främja massiv kriminell smuggling av livsmedel för att kväva folket och ge regeringen skulden.

Vi fördömer de koloniala organens kuppförsök, som Amerikanska Staternas Organisationens (OAS), vars avfälling till generalsekreterare, Luis Almagro, bedriver en oförskämd kampanj utan motstycke, för utländskt ingripande mot Venezuelas regering på uppdrag av USAs regering, som har för vana att som den behagar hota och störta regeringen i det Latinamerika som den betraktar som sin bakgård.

USAs regering och dess allierade är direkt ansvariga för den politiska och ekonomiska destabiliseringen i Venezuela och främjandet av en statskupp mot Bolivarianska regeringen. Imperialismens syfte är att isolera Venezuela internationellt och krossa Bolivarianska revolutionen, och på det sättet förhindra Vårt Amerikas integration.

Vi motsätter oss kategoriskt varje försök till ingripande i Venezuelas inre angelägenheter och vi fördömer Nationalförsamlingens ociviliserade beteende och oansvariga uppmaning till utländska makter att militärt ingripa i deras land, för att kunna störta Bolivarianska revolutionen.

Nordiska nätverket för solidaritet med Venezuela i Sverige uppmanar det venezolanska folket att finna lösningar genom samtal, ömsesidig respekt och fredlig samlevnad. Venezolanarnas problem måste lösas av dem själva med de verktyg som grundlagen tillhandahåller.

Ut med jänkarimperialismen från Latinamerika!
Leve de latinamerikanska folkens frihet!
För Fred, Självständighet och försvar för Socialismen!
HÅLL UT VENEZUELA!!!
De kommer inte att lyckas!!!

Stockholm, Sverige, 19 april 2017-04-19
Nordiska Nätverket för Solidaritet med Venezuela – Sverigeavdelningen