Bild avfotograferad från Dagens Samhälle. Längst till vänster Jörgen Öhrström (L) som egentligen inte finns.

“Vem är det som styr egentligen?”

I senaste numret av Dagens Samhälle, nr 12, läser jag en intressant artikel om kommuner där man inte vet vilka partier som styr. Och därmed vet medborgarna inte heller vilka man ska “kräva ansvar av” inför kommande kommunalval.

Bjuv

Ett exempel är Bjuv. Där tog SD makten sedan M röstat för deras budget. Och genom en “teknisk valsamverkan mellan SD och M blev Mikael Henrysson (SD) kommunstyrelsens ordförande och M fick platser i presidierna.

Mikael Henrysson anser att den styrande majoriteten i Bjuv består av SD och M.

Detta tillbakavisas dock av moderaternas gruppledare Patric Fors som menar att det är SD som styr och att moderaterna endast ingick en valteknisk samverkan med SD för att fördela posterna.

Svalöv

Ett annat exempel där det minst sagt är “luddigt” är Svalöv. “Officiellt” styrs Svalöv av en minoritet bestående av SD, M och KD. Men detta styre får stöd av L, och därmed bildar man majoritet i kommunfullmäktige. L har också röstat för den budget SD, M och KD lagt fram.

Dessutom har SD,M, KD och L lagt fram ett gemensamt 72-punktsprogram som handlar om frågor som ska drivas och frågor som ska “läggas på is”.

Detta 72-punktsprogram är dock hemligt för medborgarna. De fyra partierna menar att innehållet skulle kunna “väcka förhoppningar” bland medborgarna, men även “besvikelse” om programpunkterna inte kan infrias.

Munkedal

I Munkedal har man förmodligen landets svagaste styre. Där leder M och L styret med endast 9 av 35 platser i kommunfullmäktige. Man fick ordförandeposten i KS genom en uppgörelse med SD, som fick ordförandeklubban i KF och i en nämnd som tack för hjälpen.

I Munkedal är det en strid om hur majoriteten ska benämnas. Är det M och L? Eller är det M. L och SD?

“Vi har ju suttit och förhandlat om budgeten, så då borde den vara gemensam för alla tre partierna”, säger Christoffer Wallin som är gruppledare för SD.

Karin Blomstrand (L) är av annan uppfattning. Hon anser att det bara är M och L som styr och att SD endast “stödjer” deras budget.

Något oklart för medborgarna hur de ska se på “ansvarsfrågan” i Munkedal.

Tillsammans har M, L och SD 18 av 35 platser i KF

Mora

Allra märkligast är dock situationen i Mora. Där är L med och styr trots att L åkte ut ur kommunfullmäktige vid senaste valet.

Mora kommun leds nu av:

  • C 12 mandat
  • MoP (Morapartiet) 6 mandat
  • M 4 mandat
  • KD 2 mandat
  • L 0 mandat

Liberalerna i Mora har tilldelats en ordinarie plats i Tekniska nämnden och en plats som ersättare i Kultur- och Fritidsnämnden.

Även på Mora kommuns hemsida kan man läsa att Liberalerna är ett av de styrande partierna trots sina NOLL mandat i KF.

På en bild i Dagens Samhälle stoltserar de 5 styrande partiföreträdarna. Alltså även Liberalernas Jörgen Öhrström, trots att han egentligen “inte finns”.

“Vill de fortsätta att vara en del av Moraalliansen så får de det. Det är ju inte så att ingen röstade på Liberalerna. Men däremot får de som röstade på dem en väldigt hög utdelning”, säger Anna Hed som är kommunstyrelsens ordförande.

Vid senaste valet tappade L sitt enda mandat då man sjönk från 2.1 till 1.8 procent av rösterna i Mora.

I en kommentar säger David Karlsson, professor i offentlig förvaltning att han aldrig hört talas om något liknande. Upplägget i Mora kallar han “uppseendeväckande och märkligt”

“Precis det här gör ju att det är svårt eller omöjligt för väljarna att förstå vem som har makten och vem man ska utkräva ansvar av”, säger David Karlsson till Dagens Samhälle.

Att partier ibland “kohandlar” om fördelning av platser är inget ovanligt. Men att man fördelar platser till ett parti som inte ens är representerat i kommunfullmäktige är högst unikt.

Men det är inte olagligt enligt professor David Karlsson.

För väljarna/medborgarna måste såna här förhållanden framstå som väldigt förvirrande. Nästan som i filmen om Musse Pigg och Långben på julafton när de åker med husvagnen längs de branta klippstupen.

Vem är det som kör egentligen? Fråga Musse Pigg
Det är ju jag som kör, svarar Långben samtidigt som han sitter inne i husvagnen och äter medan den förarlösa bilen fortsätter sin vådliga färd på den krokiga vägen längs bergsstupen.

PS. Dagens Samhälle ges ut av SKR (Sveriges kommuner och regioner) som tidigare hette Sveriges kommuner och landsting.

Rolf Waltersson