Nooshi Dadgostar.

Vänsterpartiets kongress – olika perspektiv

Med sitt motstånd mot införande av marknadshyror, försämringar av anställningstryggheten och med sina förslag på förbättrade pensioner för de sämst ställda pensionärerna har Vänsterpartiet och dess ordförande Nooshi Dadgostar vunnit nya sympatisörer. Välförtjänta framgångar.

Men samtidigt oroas många, även inom Vänsterpartiet, av andra signaler från Dadgostar och partiledningen. Partiledaren har under hösten besökt en rad industriorter och industrier. Inget fel i det. Men många upplever att det från V-ledningen handlat om ett hyllande av svensk industri mindre än att knyta band med industriarbetarna.

Dadgostar har pekat på omställningar (Batteriproduktion, fossilfri stålproduktion m.m.) men inte berört nödvändigheten av minskad användning av jordens ändliga råvaror. Det går ju inte att bara byta ut flottan av bensinbilar mot eldrivna. Redan nu är problemet att få fram metaller till batteriproduktionen ett faktum. En elbilsflotta lika stor som den bensindrivna skulle innebära en rovdrift på metaller av enorma mått. Transportsystemen måste läggas om så att antalet privatbilar drastiskt kan minska.

Fossilfritt stål är naturligtvis bra men vi måste minska användandet av järnmalm, inte enbart ersätta kolet med andra processer vid stålframställningen. En omställning som den kapitalistiska marknadsekonomin aldrig kommer att genomföra.

Efter en intervju som TV4 gjorde med Dadgostar inför Vänsterpartiets kongress nu i helgen så skriver 14 aktiva vänsterpartiet följande i en insändare i Flamman:

“Med anledning av att Nooshi Dadgostar i TV4 i lördags morse i princip uttryckte att vårt partiprogram inte längre gäller och att vi inte längre är emot kapitalismen, så vill vi markera å det starkaste mot det.”

Och längre fram i texten:

“Vem tycker det är rimligt att beslut över ekonomin tas av en liten rik elit? Vänsterpartiet ÄR ett socialistiskt och antikapitalistiskt parti, att hedra detta borde inte förskräcka oss och våra partiföreträdare utan snarare inspirera. Vi ska stå starkt i vår ideologi”.

Faktum är att Nooshi Dadgostar i intervjun inte vill kännas vid partiprogrammets skrivningar om att ersätta det kapitalistiska systemet. Hon betecknar partiprogrammet som gammalt och tycker att väljare i höstens val inte ska lägga någon vikt vid som står i partiprogrammet utan istället se till valplattformen som kommer att beslutas på kongressen. Det pågår enligt Nooshi Dadgostar en förnyelse av Vänsterpartiet. Det är de konkreta försvaren av välfärdsstaten som det nu gäller enligt Nooshi.

Faktum är också att partiledningen argumenterat mot alla mer långtgående förslag till valplattformen. I den ska det enligt ledningen bara stå sånt som man under den kommande mandatperioden (fyra år framåt) kan genomföra. Inga visioner, inga principer.

Därför var det mot partistyrelsens vilja som kongressen i valplattformen lyckades få med “Nej till NATO-anslutning” och uppsägning av värdlandsavtalet (som gör att US-amerikanska och västeuropeiska NATO-medlemmar kan öva på svenskt territorium).

Kongressen lyfte också, mot partiledningens vilja, in krav på förbud mot kalhyggen liksom införande av arbetsplatsdemokrati och rätt för arbetarkooperativ att ta över företag som hotar att flytta utomlands. Valplattformen innehåller också tack vare kongressombudens beslutsamhet högkostnadsskydd för tandvård. Och trots partistyrelsens motstånd står det nu i valplattformen att Vänsterpartiet är “socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund”.

De som eventuellt vill rensa ut krav på grundläggande samhällsförändringar ur partiet möter alltså aktivt motstånd. Mot partiledningens vilja antogs också skrivningar om att kampen mot klimatförsämringarna inte bara kan föras genom industrisatsningar utan också måste inkludera förändringar av konsumtionsmönstren. Framförallt måste de rikas överdrivna konsumtion begränsas. Som det nu står i valplattformen:

“Den rikaste procenten släpper ut 10 gånger mer utsläpp än en majoritet av befolkningen. Det är denna elit som behöver dra ner sin konsumtion och mest. Hos samma personer samlas rikedomar på hög istället för att gå till investeringar i framtiden. Det är hög tid att de få som har stora kapitaltillgångar bidrar mer till omställningen”.

eFOLKET kommer att med spänning följa debatten inom Vänsterpartiet och den valrörelse vi nu står inför.

Peter Widén

You May Also Like