Form & Färgverkstaden Bruksgatan. Foto: Tommy Andersson.

Vallonen 5 och 6 vid Radermachersmedjorna, intressant för högskolans kårhus och annan verksamhet?

I och med högskolebygget på f d sporthallens plats och med ombyggnaden av badhuset tillika har även byggnader i närheten blivit intressanta för högskoleverksamhet. I kvarteret Vallonen, där Rademachersmedjorna ingår, finns två hus båda med ett yttre i beige puts, ut mot Bruksgatan och f d parkeringen. De var Knivfabriken Emil Olssons. Firman lades ner 1967.

Det mindre huset, Vallonen 6, där bodde en gång i tiden Emil Olssons familj och där fanns kontor och senare rum för etsning av stålskalor(linjaler) och fickknivar.

Form & Färgverkstaden ifrån gården.

I början 1970-talet blev det huset en konstklubb och arbetslokal för stans prominenta konstnärer. När de senare råkade i luven på varann övergick konstnärsklubben till en allmän förening för de som ville skapa och hade något hum om konst.

Detta huset innehåller nu arbetslokaler för en aktiv skapande konstförening som funnits sedan 1970-talet och vilken f n har ca 80 medlemmar.

Det andra större fabrikshuset, Vallonen 5, står nu tomt vad jag kunnat se, där har det efter knivfabrikens nedläggning funnits flera möbelsnickare, olika knivslipare, möbeltapetserare, metall-kopparbearbetare, reklamare och en gång i tiden lokaler åt estetiska linjen Folkhögskolan, och också Barnkulturcentrum hade lokal där.

Själva fabriksbyggnaden, f d knivslipare på n b, mellan våningen f d kopparbearbetare; högst upp en gång estetiska linjen Folkhögskolan.
Fabriksbyggnaden sedd från gården. Förut var n b  före detta möbelsnickare, mellanv. fd möbeltapetesare, högst upp fd reklamare. Högst upp och mellanvåningen var en gång estetiska linjen och senare Barnkulturcentrums lokaler.

Föreningen Form & Färgverkstaden, som håller till i Vallonen 6, det mindre huset, har författat en skrivelse till planavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen och påpekat behovet av ateljéer för föreningens och kommunens övriga konstutövare. De anser att den nu tomma fabriksbyggnaden, Vallonen 5, bättre skulle fungera som ett hus i kulturens tjänst än till högskolan.

På kommunens hemsida kan man se att en detaljplan har upprättats att möjliggöra för kårhus, studielokaler och annan högskoleverksamhet inom fastigheterna Vallonen 5 och 6.

Processen har börjat, man är på Start, nästföljande är Samråd > Granskning > Antagande > Laga kraft.

Text och Bilder Tommy “Bimman” Andersson