USA bakom Panamas sanktioner mot Venezuela

USA välkomnar Panamas sanktioner mot Venezuela som ett ”energiskt försvar av demokratin och mänskliga rättigheter” sa Heather Nauert, talesperson vid USA:s utrikesdepartement. Panama införde den 27 mars sanktioner mot 55 venezolaner och 16 institutioner/bolag. Nauert uppmanade även andra latinamerikanska länder att följa Panamas exempel för att göra den ekonomiska och finansiella blockaden mot Venezuela effektiv för att störta Maduro.

USA agerar nu helt öppet för att öka den internationella blockaden mot Venezuela. EU, med aktivt stöd från Sverige, var först efter USA att införa sanktioner. USA pressar Latinamerika för att fler ska blockera Venezuela finansiellt. Även Kanada och Schweiz har infört sanktioner. Till hjälp finns ledarna för den radikala högeroppositionen som reser runt i Latinamerika och världen med budskapet att en isolering av landet är det enda alternativet för att störta nuvarande regering.

Högeroppositionens egen oförmåga att vinna val eller störta Maduro har flyttat USA:s fokus från det interna kortet till den internationella finansiella och ekonomiska blockaden med syfte att kväva landets ekonomi och få tillstånd en ”humanitär” kris följd av ”humanitär” intervention.

Den internationella blockaden innebär att Venezuela får svårt att sälja olja i den internationella marknaden, att banktransaktioner blockeras, att det blir därmed svårt att köpa både mediciner och mat utomlands, exempelvis i början av året returnerades 23 finansiella transaktioner på 39 miljoner dollar som var avsedda för att betala mediciner och mat. På grund av den finansiella blockaden kan inte Venezuela omförhandla sin utlandsskuld eller omorganisera obligationsmarknaden.

Venezuelanätverket