Svenska Freds i lejonets kula

16 oktober ska ett par företrädare från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, oftast förkortat Svenska Freds, åka till Bryssel för att träffa olika Natoforum, bland annat Natos högkvarter.

Syftet är att förstå Nato som organisation och att öka Svenska Freds kunskap och kompetens om Nato och vad ett svenskt Natomedlemskap kommer att innebära.

Den insamlade informationen kommer att användas i arbetet med rapporter “Sverige i Nato”. Rapporter som tydliggör Natos uppbyggnad och reder ut hur olika frågor inom Sveriges försvars- och utrikespolitik kan påverkas av ett Natomedlemskap.

Svenska Freds har redan släppt två rapporter om vad som händer, eller som förmodligen kommer att hända, i och med ett svenskt Natomedlemskap. (se lästips)

Det är rapporter under rubrikerna “Värnplikt” och “Kärnvapen”, med underrubrikerna:

“Sverige i Nato. Så kan värnpliktiga påverkas vid ett Natomedlemskap”

“Sverige i Nato. Kärnvapen på svenskt territorium är inte uteslutet”

För att läsa mera se:

Rolf Waltersson

You May Also Like