Så räddar du dina pengar. Framsida Aftonbladet 8 januari 2019. Foto: Rolf Waltersson.

Satsa på dig själv – Egoismen går först

“SÅ RÄDDAR DU DINA PENGAR efter fallet i statliga FONDJÄTTEN” skriker man ut på förstasidan i Aftonbladet 8 januari i år. DU med röda bokstäver så att man inte missar budskapet.

27 januari 2015, också i Aftonbladet: “Så påverkas din plånbok”. Din understruket med rött så att man förstår att det är den egna plånboken det gäller.

Liknande budskap signaleras titt som tätt att man bara ska tänka på sig själv.

“Det här ska du tänka på när du löneförhandlar med din chef”. Tips inför “förhandlingarna” när det gäller den individuella lönesättningen. Numera förhandlar man ju inte om lönen. Man pratar med chefen, som sedan enväldigt sätter den lön han behagar. Man ställs inför fullbordat faktum. Det kallas för “fjäsklönesystem”, inte helt utan anledning, så det gäller att vara inställsam och len i truten. Framför du kritik, kanske fullt berättigad kritik mot missförhållanden på arbetsplatsen eller mot orättvisa löner, hamnar du i kylan och straffas med utebliven löneförhöjning.

Jag minns när jag jobbade som mätningstekniker i Eskilstuna kommun och det var dags för det årliga lönesamtalet med “lönesättande” chef. Då gav SKTF, som nu bytt till det galghumoristiska namnet Vision, ut ett litet häfte med tips och goda råd inför “lönesamtalet” med lönesättande chef. Det var hur man skulle klä sig. Att bilen skulle vara prydlig och rentvättad utifall man parkerat den så att chefen kunde se den när man kom. Man skulle alltså göra ett “pråpert” intryck, inte se ut som en slarver.

Det var tips om hur man skulle prata och väga sina ord. Om chefen var en “expressiv och utåtriktad natur”, skulle man själv stämma in i den lite glada och uppsluppna tonen så att det uppstod en “kamratlig stämning”.

Var chefen däremot den mera strikta typen ska du tagga ner och lägga dig på samma nivå.

Denna skrift hade den utmanande titeln “KAN MAN PRATA SIG TILL EN HÖGRE LÖN”. Och slutsatsen var – det kan man om man är slipad och väljer sina ord. Är du en butter typ som saknar talets gåva, räcker det inte med att du är duktig på att jobba. Du måste också kunna “saluföra” dig.

Olika undersökningar visar också att “vackra” människor får högre lön. Forskare vid University of Florida konstaterar att vackra kvinnor har 8 procent mer i lön än genomsnittet, och män cirka 4 procent mer. Hjälper det inte att jobba och vara flitig, kan man ju satsa på att förbättra sitt utseende. En tandblekning och ett “bländande leende” kanske? Eller en ansiktslyftning som också lyfter lönen.

Liknande studier visar att också att betygen påverkas av elevernas utseende. Det enligt Rachel Gordon, professor i sociologi vid University of Illinois i Chicago.

Att jag valt att nämna rubriker från just Aftonbladet beror på att det är en tidning som man, om man ska spela lite naiv, förväntar sig mera av. Tidningen har ju den politiska beteckningen “obunden socialdemokratisk”. Då kunde man ju slå ett slag för den kollektiva och fackliga striden för bättre villkor för alla. Att alla ska ha en hygglig och rättvis lön. Att alla ska ha en trygg och säker pension som ligger över EU:s fattigdomsnivå, och så vidare.

Man har fastnat i nyliberalismens garn där var och en ska tänka på sig själv och sköta sig själv. Man ska “välja rätt skola”. Man ska “välja rätt pensionsfond”. Och så vidare.

Får dina ungar taskig undervisning och dåliga betyg är det ditt fel. Och får du en taskig pension får du skylla dig själv, du valde fel fonder.

Text och foto:
Rolf Waltersson

You May Also Like