Samtal inför EU-valet Deniz Butros och Alar Kuutmann. Foto Rolf Waltersson

Samtal inför EU-valet

20 maj hölls ett politiskt samtal inför valet till EU-parlamentet. Samtalet ägde rum i Biografbarens samlingsrum i källaren vid Royalbiografen. Det var Alar Kuutmann som frågade ut Vänsterpartiets tredjenamn på listan Deniz Butros.

Alar har gjort sig känd för sina underhållande, informativa och lågmälda samtal på Ebelingmuséet i Torshälla med olika kulturpersonligheter. Nu var det dags för Alar att ”grilla” Deniz inför kommande EU-val.

Det började med att Deniz fick svara på några mer personliga frågor om sin bakgrund och hur det politiska engagemanget växte fram. Hon berättade att hennes far är från Turkiet och hennes mor från Finland. Det var bland annat mammans fackliga engagemang och kamp som blev startpunkten för hennes politiska intresse.

Deniz är utbildad naturvetare och jobbar med klimat- miljö- och naturfrågor på Länsstyrelsen i Sörmland. Hon har också erfarenhet som sakkunnig i EU-parlamentet i Bryssel, så hon hade mycket intressant att berätta om hur det går till “bakom kulisserna”. Till exempel den utbredda lobbyverksamheten.

Naturligtvis ska vi lyssna på och prata med fackliga organisationer, Världsnaturfonden och andra liknande lobbyorganisationer. Men den lobbyverksamhet som är helt dominerande är företrädare för stora multinationella företag som enbart av ekonomisk vinning vill påverka och styra besluten, berättade Deniz.

– Det är mycket “bjudmiddagar” från lobbyisternas sida. Det lär finnas ungefär lika många lobbyister i Bryssel som det finns tjänstemän. Och, som sagt, de flesta lobbyisterna kommer från de stora företagen.

Som exempel på lobbyisternas påverkan nämnde Deniz att den liberala gruppen i parlamentet, där de svenska Liberalerna ingår, fick 122 000 EURO i ”gåva” av ESSO för att rösta ”rätt” i en viktig fråga.

Bland de frågor Deniz tog upp som är de kanske allra viktigaste just nu är klimatfrågorna där man måste få stopp på EU:s subventioner av klimatförstörande verksamheter och styra EU-banken till klimatsmarta investeringar. Också att utveckla arbetet med att koppla samman en ”röd ekonomisk politik för rättvisa med en grön ekonomisk politik för klimatet och miljön till en rödgrön omställning”. Där måste vi dra den europeiska vänstern mer åt det gröna hållet, menade Deniz.

Deniz var också kritisk till handeln med utsläppsrätter. Det är nu en handel på marknadens villkor där man kan köpa sig rätten att släppa ut koldioxid.

Ett annat viktigt område är att försöka få till en just politik när det gäller arbetsrätten och sociala villkor. Vi ser nu hur arbetare utnyttjas på en marknad där det råder rena vilda västern.

Hon tog även upp EU:s militarisering. Främst då militariseringen av Europas yttre gränser. Och naturligtvis avfärdade hon Frankrikes president Macron och hans krav på en gemensam Europeisk militärmakt.

Man har fått storhetsvansinne och har ambitioner att slå sig in bland de militära stormakterna USA, Kina och Ryssland. EU och Sverige måste i stället vara en röst och en kraft som står för diplomati, fred och nedrustning.

I samma andetag kritiserade hon Liberalerna här i Sverige som är “extrema EU-kramare”. Man hylla Macron och hans våta dröm om en militarisering av EU. Man vill ansluta Sverige till den europeiska valutan Euro. Och man vill gå med i NATO.

Efter samtalet, följt av publikfrågor, ilade Deniz till järnvägsstationen för att ta tåget hem.

Rolf Waltersson

You May Also Like