Rädda barnens ungdomsförbund i Eskilstuna föreläste på ABF

Rädda barnens ungdomsförbund i Eskilstuna har legat på is länge, men i somras startades den upp igen. Med endast fyra envisa personer i början, har vi nu expanderat till sex personer i styrelsen och ett flertal medlemmar som vi kallar våra barnrättskämpar. Vi på Rädda barnens ungdomsförbund jobbar med frågor som rör HBTQ (homo-bi-trans-queer), antirasism, jämställdhet, åldersmaktsordningen och normkritik. Våra hjärtefrågor utgår alltid från barnens perspektiv för att göra vårt samhälle bättre för den yngre generationen.

Den åttonde Mars, internationella kvinnodagen, höll vi i en föreläsning på ABF sörmland. Där vi främst diskuterade normkritik och skolans ansvar, men också frågor kring etnicitet, identitet och ekonomisk ställning.

Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Normer skapar maktordningar, maktordningar fördelar makt olika mellan två motsats-grupper. Till exempel vita-svarta, där vita har mer makt. Eller män-kvinnor, där män har mer makt. Makt kan vara pengar, politisk makt eller bara lyxen att få känna sig “normal” och aldrig behöva tänka på sitt kön, sin hudfärg eller sin sexuella läggning. Normkritik innebär inte att vi kritiserar alla normer, utan vi kritiserar de normer som är kopplade till maktordningar och som alltså fördelar makt och privilegier olika i samhället.

Dagligen sker kränkningar och diskriminering vid landets gymnasier, högskolor och universitet. Till exempel sexualkunskapslektionerna som förs i grundskola och gymnasium där undervisningen alltid utelämnar hbtq-personer. Det vi på rädda barnens ungdomsförbund vill är att skolan ska ta sitt ansvar. Vi vill ha utbildning i normkritisk pedagogik för lärare, för att det trots allt är de som har ansvaret för utbildningen i klassrummet. Det innebär inte att lärarna blir experter som ska “lära ut” normkritik, utan snarare att de tillsammans med eleverna i all undervisning bör synliggöra och diskutera normer som finns i tex läromedel, klassrum och samhälle. Vi kräver att kommunen och skolorna ser detta problem på allvar och gör någonting åt det.

Rädda Barnens ungdomsförbund i Eskilstuna

You May Also Like