Betaltjänsten har blivit allt vanligare inom kriminella kretsar…

Polisen kan få rätt att se privata Swishbetalningar

Polis och åklagare vill enklare kunna granska Swishbetalningar. Det för att komma åt kriminella som använder sig av betaltjänsten. Det rapporterar Sveriges Radio idag fredag.

Regeringen har nu lämnat ett lagförslag till Riksdagen.

– Nu ger vi Polisen möjlighet att gå direkt till Swish och begära ut information, och det kommer att effektivisera Polisens arbete en hel del, säger Max Elger (S), finansmarknadsminister till SR.

Det handlar om att Polisen enklare vill kunna komma åt kriminella som använder sig av betaltjänsten vid exempelvis narkotikaaffärer. Man ska leta efter “avvikande betalningsmönster” i ett tidigt skede.

8 miljoner svenskar använder tjänsten

Över 8 miljoner svenskar använder sig idag av betaltjänsten Swish. Det handlar både om transaktioner mellan privatpersoner och företag. Swish har idag till stora delar ersatt hanteringen av kontanter. I princip alla större banker är idag anslutna till betalsystemet.

Men betaltjänsten används också i allt större uträckning till illegala pengatransaktioner – exempelvis narkotikaaffärer, sexköp eller olika typer av bedrägerier. Och eftersom transaktionerna är spårbara via bankerna är de nu av intresse för Polis och åklagare.

För att ta del av transaktioner måste Polisen idag gå via de olika bankerna. Bolaget bakom Swish omfattas nämligen inte av uppgiftsskyldighet enligt penningtvättslagen. Nu vill man alltså ändra på det, och kunna begära ut uppgifterna direkt från Swish. Förslaget ska, om det godkänns, träda i kraft vid årsskiftet.

Läs också:

You May Also Like