Illustratör: Ronny Overhate / pixabay

Pentagons megafon på Aftonbladets ledarsida

I fredags ville Peter Hultqvist hellre prata om vilka skyhöga vinster bankerna gör än om pengaregnet över hans eget fögderi, den svenska krigsmakten. Miljardrullningar till stöd för krigsindustrin bättrar förmodligen inte på regeringens förtroende hos de socialdemokratiska väljarna, som ser hur skola, vård och omsorg krackelerar.

Men på Aftonbladets ledarsida var tongångarna annorlunda. Här jublade den politiske chefredaktören Anders Lindberg över satsningar på krigsmakten, dock men en liten invändning, nämligen att de 50 miljarder kronorna var en allt för njugg satsning.

Så här skrev han i fredags, 20190830:

“Dagens satsningar på försvaret är omfattande. Det är bra. Men på några års sikt kommer de med största sannolikhet tyvärr inte räcka.”

Vanligt folk förstår att om regeringen skickar 50 miljarder ner i ett djupt hål, så finns det 50 miljarder kronor mindre till andra offentliga satsningar. Men för att skriva i Aftonbladet tycks man inte behöva ha några som helst kunskaper i ekonomi. Några dagar senare så medverkade Anders Lindberg i Sveriges Radios Studio Ett och utlovade där stora satsningar inte bara på poliser utan även på lärare och socialarbetare i så kallade utsatta förorterna.

Givetvis ett bra förslag som naturligtvis borde ha genomförts för länge sedan. Men när sådana krav förs fram finns det ingen kran att bara vrida på, under stor politisk enighet, som när det gäller pengar till vapen. Tvärtom så finns det nu 50 miljarder skäl till att utrymme för för andra offentliga satsningar nu har minskat.

Som motivering till ännu mer ökade pengar till rustningar skriver Anders Lindberg:

“Att Sverige sedan 2014 har rustat upp försvaret beror på ett allt mer hotfullt läge i omvärlden. Genom sin invasion av Ukraina och olagliga annektering av Krim samma år ändrade Ryssland helt förutsättningarna för europeisk säkerhetspolitik. Och sedan dess har Vladimir Putin steg för steg ökat osäkerheten genom aggressiv utrikespolitik, stora militärövningar och en massiv upprustning”

Aftonbladet ledarsida blir en megafon för de budskap som USA-amerikanska tidningar och Pentagon sprider över världen. En socialdemokratisk redaktör, helt oförmögen till egna analyser, blir ett lätt offer för krigspropagandan.

Det är ju faktiskt USA som har upprustat mest i världen, medan Rysslands kostnader för krigsmakten har minskat de två senaste åren. Dessutom är det USA som har genomfört militära övningar nära Rysslands territorium, inte tvärtom.

Frankrikes president Emmanuel Macron har dragit helt andra slutsatser än vad Aftonbladets ledarskribent har gjort. Macron höll nyligen ett ta där han hävdade att de europeiska länderna måste ompröva sin inställning till Ryssland.

Macron förklarade att västländerna har gjort ödesdigra misstag under senare tid när de gäller konflikter i Västasien och andra områden och att det är “ett strategisk misstag att driva Ryssland till antingen isolering som ökar spänningarna eller att Ryssland allierar sig med andre stormakter som Kina. Detta är inte i vårt intresse.”

Foste Hjälte

You May Also Like