Öppen konfrontation mellan socialdemokratiska politiker från Eskilstuna

Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna Jimmy Jansson, ställer sej bakom regeringens nuvarande immigrationspolitik och attackerar hårt de socialdemokrater som kräver en ändring.

Flera socialdemokratiska arbetarekommuner vill tvärtemot Jimmy Janssons önskan att partikongressen korrigerar partiets hållning. Man vill att ID-kontrollerna inte ska kunna förhindra asylsökning, att anhöriga återigen ska kunna förenas och att man återgår till att ge flyktingar permanenta istället för tidsbegränsade uppehållstillstånd.

I Sörmland har arbetarekommunerna från Eskilstuna och Nyköping ställt sej bakom en motion till partikongressen som yrkar på en förändring i denna riktning.

Riksdagsledamoten Sara Karlsson med rötterna i Eskilstuna tillhör en av dom som står bakom motionen. Som medlem i Stockholms arbetarekommun bidrog hon till att denna ställde sej bakom en del av kraven.

Jimmy Jansson, kommunstyrelseordförande i Eskilstuna, säger sej vara häpen över att en riksdagsledamot kan inta en sådan ställning och attackerar hårt linjen som Sara Karlsson och övriga motionärer står för.

Samma position som Janssons, gentemot de motionerande arbetarkommunerna, har intagits av det socialdemokratiska partiets nytillträdda partisekreterare Lena Rådström Baastad. Liksom Jansson har Baastad kommunalpolitisk erfarenhet av samarbete med den borgerliga sidan. Hon signalerade redan när hon tillträdde en önskan om mer samarbete högerut. Som kommunalråd i Örebro samregerade hon med centern och innan hon utsågs till partisekreterare hann hon också med en sväng i det privata näringslivet, som ledarskaps och organisationsutvecklingskonsult. Hon har understrukit att erfarenheterna från det privata näringslivet är något hon vill bygga vidare på.

You May Also Like