Den-här-tomten-invid-Sveaplan-där-det-tidigare-fanns-en-bensinmack-var-utpekad-som-en-lämplig-plats-för-öppen-graffitivägg-x